કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ (લોકગીત આસ્વાદ લેખસંગ્રહ) / બળવંત જાની

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ (લોકગીત આસ્વાદ લેખસંગ્રહ) / બળવંત જાની

કોપીરાઇટ :પુલકેશી જાની
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૨૮

અનુક્રમણિકા

પ્રવેશક / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / ડૉ. નરેશ વેદ
નિવેદન / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
ગુજરાતી લોકગીતો : આસ્વાદ અને અવબોધની પ્રક્રિયાનું સ્વરૂપ / બળવંત જાની
 
1 - ખંડ - ૧ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.1 - લોકગીતોમાં કોયલનું અર્થપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.2 - લોકગીતોમાં મોરનું અર્થપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.3 - લોકગીતોમાં પંખીસૃષ્ટિનું ભાવપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.4 - લોકગીતોમાં પશુસૃષ્ટિનું ભાવપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
2 - ખંડ - ૨ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.1 - ભાવપૂર્ણ અને અર્થપૂર્ણ પંખીગીત / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.2 - પંખી નિમિત્તે સમજણ પ્રેરતું લોકગીત / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.3 - પારેવડાની પડછે પ્રગટતું લોકનારીનું ઉમદા વ્યક્તિત્વ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.4 - મારા હીરાગલ મોરલા દ્વારા સંયમનું નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.5 - વનવાસના સહવાસ માટેની સીતાની વિનવણી / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.6 - ‘કે ઝરુખડે દીવડા ઝાંખા બળે રે લોલ’ / બળવંત જાની
    2.7 - લોક-દંપતિના કલહની મીઠી વડછડ / બળવંત જાની
    2.8 - સ્વપ્નામાં માણેલા મધુર ચિત્રની મનભર અભિવ્યક્તિ / બળવંત જાની
    2.9 - તળપદી સંસ્કૃતિની સોડમ પ્રસરાવતું લોકગીત / બળવંત જાની
    2.10 - તળપદી સંસ્કૃતિમાંથી પ્રગટતી વૈશ્વિકતા / બળવંત જાની
    2.11 - પરિવારભાવનાનું લોકગીત : કથનકળાનું સ્વરૂપ / બળવંત જાની
    2.12 - રાસડો : લોકનારીની ખુમારી અને રાજવીનું વાત્સલ્ય / બળવંત જાની
    2.13 - નાજુક નારીહૃદયનું કરુણરૂપ : શ્રમહારી લોકગીત / બળવંત જાની
    2.14 - દક્ષિણ ગુજરાતના અર્થપૂર્ણ-મર્મપૂર્ણ ખાયણાં ગીતો / બળવંત જાની
    2.15 - ગુજરાતી ભીલીગીત : સ્વરૂપવિમર્શ અને આસ્વાદ / બળવંત જાની
    2.16 - લોકદેવી ખોડિયારનું ચારણીગીત : આસ્વાદ અને અવબોધ / બળવંત જાની
    2.17 - તરુણ યુવતીની વિવેકપૂત વિનવણી / બળવંત જાની
    2.18 - તજ જેવી તીખી નારી સાથે ભાઈને પરણાવવાના કોડ / બળવંત જાની
    2.19 - સામુહિક સમરસતા અને સંસ્કૃતિનું પ્રતીક : ચૂંદડી / બળવંત જાની
    2.20 - લોકસંસ્કૃતિનો ઈતિહાસ : ચૂંદડી લગ્નગીત / બળવંત જાની
    2.21 - ઝટ-ઝટ, ચટ-પટ પતિગૃહે નીસરતી નારીનું આણાંગીત / બળવંત જાની
    2.22 - અનોખું આણાં-લગ્નગીત: ‘ભોગાવો ગાજે છે રે...’ / બળવંત જાની
    2.23 - ફટાણા લગ્નગીતની મોજ/ બળવંત જાની
 
ડૉ. બળવંત જાનીના સંશોધન, વિવેચન અને સંપાદન ગ્રંથોની સૂચિ