અલખના અસવાર (ગઝલસંગ્રહ) / યોસેફ મેકવાન

અલખના અસવાર (ગઝલસંગ્રહ) / યોસેફ મેકવાન

કોપીરાઇટ :મમતા દેસાઈ
આવરણ : સચીન દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

મનના હાંસિયામાં.../ અલખના અસવાર / યૉસેફ મેકવાન
અર્પણ / અલખના અસવાર / યૉસેફ મેકવાન
ફરે ઘડિયાળમાં, કમઠ ગતિએ બેઉ કાંટા.../ અલખના અસવાર / પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / ચિનુ મોદી
વિષયવૈવિધ્ય અને ભાવપ્રવણતા સાધતી ગઝલો / પ્રસ્તાવના / અલખના અસવાર / ડૉ.રશીદ મીર
 
1 - છણકો / યૉસેફ મેકવાન
2 - પવનની ડાળ પર / યૉસેફ મેકવાન
3 - ગાન છું.../ યૉસેફ મેકવાન
4 - ઘણું સ્હેવું.../ યૉસેફ મેકવાન
5 - હળવે... હળવે... / યૉસેફ મેકવાન
6 - લાગણી / યૉસેફ મેકવાન
7 - સજા / યૉસેફ મેકવાન
8 - સવાલ / યૉસેફ મેકવાન
9 - રહ્યો / યૉસેફ મેકવાન
10 - નાંગરી બેઠો / યૉસેફ મેકવાન
11 - તારી ગઝલ / યૉસેફ મેકવાન
12 - પાનખર / યૉસેફ મેકવાન
13 - એક પંખી / યૉસેફ મેકવાન
14 - જાણી લીધું / યૉસેફ મેકવાન
15 - સંબંધ / યૉસેફ મેકવાન
16 - આપણે / યૉસેફ મેકવાન
17 - મથામણો / યૉસેફ મેકવાન
18 - ભેદ / યૉસેફ મેકવાન
19 - ક્રૉસ મારો / યૉસેફ મેકવાન
20 - હું / યૉસેફ મેકવાન
21 - હું =તું / યૉસેફ મેકવાન
22 - મૌનથી / યૉસેફ મેકવાન
23 - છલકું છું / યૉસેફ મેકવાન
24 - ક્યાં જવું? / યૉસેફ મેકવાન
25 - ઘાવનો ટાંકો / યૉસેફ મેકવાન
26 - હાલ છે / યોસેફ મેકવાન
27 - તમને / યોસેફ મેકવાન
28 - તું... તારું.. તને / યોસેફ મેકવાન
29 - સાત ડગલાં / યોસેફ મેકવાન
30 - હું હતો / યોસેફ મેકવાન
31 - આંસુનાં અત્તર / યોસેફ મેકવાન
32 - એકલો / યોસેફ મેકવાન
33 - જીવ્યા કર્યું / યોસેફ મેકવાન
34 - કાવ્યદર્પણમાં / યોસેફ મેકવાન
35 - માનવી / યોસેફ મેકવાન
36 - આંખોમાં.... / યોસેફ મેકવાન
37 - નામ / યોસેફ મેકવાન
38 - વિરહની આ પાર / યોસેફ મેકવાન
39 - થઈ ગયા / યોસેફ મેકવાન
40 - ચંદ્રક / યોસેફ મેકવાન
41 - વરસાદનો ચ્હેરો / યોસેફ મેકવાન
42 - દશા / યોસેફ મેકવાન
43 - સવારથી (પુષ્મિતાગ્રા છંદ) / યોસેફ મેકવાન
44 - દે જવાબ / યોસેફ મેકવાન
45 - ગઝલ / યોસેફ મેકવાન
46 - સાવ અમથી વાત ... / યોસેફ મેકવાન
47 - સમયની આંખમાં / યોસેફ મેકવાન
48 - પર્યાય / યોસેફ મેકવાન
49 - ચાંદની / યોસેફ મેકવાન
50 - જિંદગીને / યોસેફ મેકવાન
51 - મૂંઝવણ / યોસેફ મેકવાન
52 - મૂંગી વ્યથા / યોસેફ મેકવાન
53 - ...પછી / યોસેફ મેકવાન
54 - ગઝલનો ટંકાર / યોસેફ મેકવાન
55 - ખાલીપો / યોસેફ મેકવાન
56 - આગ / યોસેફ મેકવાન
57 - એક્કેક દેશવાસી... / યોસેફ મેકવાન
58 - માણસ / યોસેફ મેકવાન
59 - શોધી કાઢ તું / યોસેફ મેકવાન
60 - બાકી બધુંય હાંવ / યોસેફ મેકવાન
61 - કેમ ફફડે છે? / યોસેફ મેકવાન
62 - સમ નથી જિંદગીમાં / યોસેફ મેકવાન
63 - મનાલીની પહાડીઓમાંથી જતાં / યોસેફ મેકવાન
64 - હું... તમે... ને આ બધાં / યોસેફ મેકવાન
65 - એક દરિયો છે સમય... / યોસેફ મેકવાન
66 - આંખો મહીં / યોસેફ મેકવાન
67 - આ સદીનાં સુખ.. / યોસેફ મેકવાન
68 - આપણે... આપણું / યોસેફ મેકવાન
69 - આ વ્યાકરણને / યોસેફ મેકવાન
70 - છોડતું નથી / યોસેફ મેકવાન
71 - કવિશ્રી કલાપીને જન્મ શતાબ્દીએ અર્પણ / યોસેફ મેકવાન
72 - હું... છું.... / યોસેફ મેકવાન
73 - પ્રિયે / યોસેફ મેકવાન
74 - જોને જરા ! / યોસેફ મેકવાન
75 - જોયા કરું / યોસેફ મેકવાન
76 - તું દૂર જો... / યોસેફ મેકવાન
77 - ભાવો-અભાવો / યોસેફ મેકવાન
78 - જિંદગી આ..... / યોસેફ મેકવાન
79 - આંખો / યોસેફ મેકવાન
80 - જોઈ રહેવાનું ભલા ? / યોસેફ મેકવાન
81 - મિલેનિયમવાચક પ્રશ્ન / યોસેફ મેકવાન
82 - લૈ જાય..... / યોસેફ મેકવાન
83 - ....થતી હશે / યોસેફ મેકવાન
84 - કવિ / યોસેફ મેકવાન
85 - હવે / યોસેફ મેકવાન
86 - તમે / યોસેફ મેકવાન
87 - હવાઓ / યોસેફ મેકવાન
88 - પહેરવેશ / યોસેફ મેકવાન
89 - આસ્વાદ્ય નીકળે / યોસેફ મેકવાન
90 - ...પકડાતી નથી / યોસેફ મેકવાન
91 - કોઈ દિશાથી / યોસેફ મેકવાન
92 - દર્શન / યોસેફ મેકવાન
93 - શ્વાસોનો સાર / યોસેફ મેકવાન
94 - અત્તર-ફાયો / યોસેફ મેકવાન
95 - શબ્દ – અડોઅડ / યોસેફ મેકવાન
96 - મનહર- ગુર્જરી ગઝલનો ગુલદસ્તો / યોસેફ મેકવાન
97 - આ શ્હેર એટલે / યોસેફ મેકવાન
98 - મારો અભાવ / યોસેફ મેકવાન
99 - સાલ- મુબારક / યોસેફ મેકવાન
100 - મારા વિશે / યોસેફ મેકવાન
101 - ટોળું...! / યોસેફ મેકવાન
102 - આ કેટલો / યોસેફ મેકવાન
103 - એક વત્તા એક / યોસેફ મેકવાન
104 - મ્હોરાં ઉતારી જોઈએ / યોસેફ મેકવાન
105 - કોઠે પડ્યું છે... / યોસેફ મેકવાન
106 - ....તો જુઓ ! / યોસેફ મેકવાન
107 - જીવવાના અર્થ / યોસેફ મેકવાન
108 - હોઉં છું.... / યોસેફ મેકવાન
109 - ઘવાયો છું / યોસેફ મેકવાન
110 - ભરોસો શું ? / યોસેફ મેકવાન
111 - આજે ! / યોસેફ મેકવાન
112 - કાળની શી ભીંસ કે / યોસેફ મેકવાન
113 - સહજોદ્ગાર... / યોસેફ મેકવાન
114 - મુક્તકો / યોસેફ મેકવાન
 
ટહુકાના ટચકાથી સંવેદિત ચેતના / અલખના અસવાર / રાધેશ્યામ શર્મા