તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ (કાવ્યસંગ્રહ) / હેમેન શાહ

તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ (કાવ્યસંગ્રહ) / હેમેન શાહ

કોપીરાઇટ :લીના શાહ
આવરણ : સંદિપ ભાટિયા

અનુક્રમણિકા

 
1 - ક, ખ, કે ગ... / તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ / હેમેન શાહ
    1.1 - આ ક્ષણે / ક, ખ, કે ગ... / તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ / હેમેન શાહ
    1.2 - ઊઘડેલો અવાજ / ક, ખ, કે ગ... / હેમેન શાહ
    1.3 - છે ઉમર લંબી છતાં વર્ષો નિયત ક, ખ, કે ગ / હેમેન શાહ
    1.4 - ખુદથી તસુ ખસેડશે કાળી લકીર કોણ? / હેમેન શાહ
    1.5 - એની સાથે શો મને સંબંધ પૂર્વાપર હતો / હેમેન શાહ
    1.6 - થાક લાગે છે સફરનો, જેમ ઘર આવ્યા પછી / હેમેન શાહ
    1.7 - બિનમોસમની વર્ષાનો ઉદ્ગાર બધો ભીનો સંકેલો / હેમેન શાહ
    1.8 - શાને મહિમા મોટો છે? / હેમેન શાહ
    1.9 - બસ હલચલની રાહ જોઉં છું / હેમેન શાહ
    1.10 - કુળવાન પથ્થરોને અડચણ થઈ ગયો છે / હેમેન શાહ
    1.11 - મેં હવાના છંદ પર પગ તો મૂક્યો લેકિન હલો ! / હેમેન શાહ
    1.12 - લાગ જોઈ તું ઉતારે છે કટક નબળી ક્ષણે / હેમેન શાહ
    1.13 - સૂર્યને ફોલી ગઈ જીવાત, રાબેતા મુજબ / હેમેન શાહ
    1.14 - ના પ્રધાનના પ્રમુખ-પ્રસંગમાં જરાતરા / હેમેન શાહ
    1.15 - વ્યાજબી કારણ વિના પણ કંઈ બગાવત થઈ હશે / હેમેન શાહ
    1.16 - સિદ્ધાંત - સૃષ્ટિ એણે પળમાં ઠગી હતી / હેમેન શાહ
    1.17 - ભલું થજો નવા પ્રસંગ નીકળ્યા લટકમટક / હેમેન શાહ
    1.18 - તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ / હેમેન શાહ
    1.19 - લડત ઉપાડવામાં સ્હેજ હું મોડો પડ્યો હોઈશ / હેમેન શાહ
    1.20 - ખરવું ક્યાં લગ આમ અનુભવ કડવો લઈને? / હેમેન શાહ
    1.21 - આ ધરા એક ગ્રંથ આલીશાન છે / હેમેન શાહ
    1.22 - પિંજરું ખોલીને તેં એને કદી ભાળી હતી? / હેમેન શાહ
    1.23 - એમ તો સંકલ્પને પણ દેહ છે / હેમેન શાહ
    1.24 - ટેકરી પરનું સ્થાન ચીંધે છે / હેમેન શાહ
    1.25 - ગર્ભાશયમાં હું લગરીક બંધાયો હો / હેમેન શાહ
    1.26 - ઊભું છે પાત્ર સામે એક ગ્રીક ટ્રેજડીનું / હેમેન શાહ
    1.27 - ઉજ્જડ થતાં રહે કાં નગરો દરેક યુગમાં? / હેમેન શાહ
    1.28 - ઈસુ ઉપર ફેંકાયેલા પથ્થર તપાસ કર / હેમેન શાહ
    1.29 - વાંચવી હો તો બાગમાં છે સૂચના સામી / હેમેન શાહ
    1.30 - એ વાત છે જુદી, કદી ના આવ્યું જાણમાં / હેમેન શાહ
    1.31 - જ્યારે હું તારા વિચારોમાં અછડતો હોઉં છું / હેમેન શાહ
    1.32 - ન જાણે મને કેટલાયે યુગોથી / હેમેન શાહ
    1.33 - કંઈ પરિમાણો નકામા લાવ્યો હાથ / હેમેન શાહ
    1.34 - બેસી પડો ન આ રીતે પ્રત્યેક વળાંક પર / હેમેન શાહ
    1.35 - લ્યો સોનેરી સન્નિવેશો આ અરસામાં / હેમેન શાહ
    1.36 - જે સૂર્ય, ચેતના તરીકે ખ્યાતનામ છે / હેમેન શાહ
    1.37 - જો ગયા ગુજરેલા પ્રેમીને જ હક આધીન છે / હેમેન શાહ
    1.38 - કેન્દ્રતરફી, ભૂમિગ્રાહી ક્યાંથી વડવાઈ બને? / હેમેન શાહ
    1.39 - હોઠ વંકાયા અને થરક્યાં નયનઃ તાજા કલમ / હેમેન શાહ
    1.40 - મૌલિક્તા વિશ્વાસ છે ખુદ પર, આમ જુઓ તો / હેમેન શાહ
    1.41 - જો હાથમાં કલમ કે બંદૂક રાખીએ / હેમેન શાહ
    1.42 - જોઉં તને ને ગઝલો સ્ફૂરે, હિપ હિપ હુર્રે / હેમેન શાહ
    1.43 - ફકત ચોતરફ છે મમીઓ બહેરા / હેમેન શાહ
    1.44 - વીતે રાત અપલક અને વાય વ્હાણું / હેમેન શાહ
    1.45 - શેરપાની સજાગ જ્યાં સુધી નજર પ્હોંચે / હેમેન શાહ
    1.46 - ભૂમિથી ઊગવાની ઉમ્મર, બોલ કશું કે હું ઊભો છું / હેમેન શાહ
    1.47 - સપનાંઓ જોઈ જોઈને હું અસ્તવ્યસ્ત અહીં / હેમેન શાહ
    1.48 - હૃદય, મન પછી આ થયું સ્થાન છેલ્લે / હેમેન શાહ
    1.49 - પ્રેમનગરમાં હું પરદેશી વતની જેવો / હેમેન શાહ
    1.50 - તારલા લીસ્સી લખોટી છે, દડે એવું બને / હેમેન શાહ
    1.51 - ના મળે જીવંત પડઘો તો મળે જડ, કમ સે કમ / હેમેન શાહ
    1.52 - છે વ્યસ્ત હાથ ફાઈલો ને પેપરનેટ પર / હેમેન શાહ
    1.53 - લલકારો નહિ રાગ દીપકની બંદિશ જ્યાંત્યાં / હેમેન શાહ
    1.54 - કહેવા જાઉં એ રહી જાય સ્વરપેટીમાં ગૂંગળાઈ / હેમેન શાહ
    1.55 - એ અગોચર તત્ત્વ સાથે ક્યાં કશું સંધાય છે? / હેમેન શાહ
    1.56 - સપનું જ એક બચ્યું દિવસની તોડફોડમાં / હેમેન શાહ
    1.57 - ના હજી છે કશું ય તય, પછીની વાત પછી / હેમેન શાહ
    1.58 - પ્રેયસી જેને કદી માની હતી / હેમેન શાહ
    1.59 - આવી ચડે વસંત તો પલાશ વ્યક્ત કર / હેમેન શાહ
    1.60 - તાજા યુવાનની તો જાગીર એક વખતની / હેમેન શાહ
    1.61 - પારધીના હાથમાં અસલી હતી / હેમેન શાહ
    1.62 - પ્રણયની અગર રૂપરેખા ખરીદી / હેમેન શાહ
    1.63 - ખાખી વરદીને પહેરી એક મવાલી નીકળે / હેમેન શાહ
    1.64 - રાજી થઈને બેટા ચાલ, ટોપીમાંથી સસલું કાઢ / હેમેન શાહ
    1.65 - છે ગઝલ નગ્મો-રુબાઈ સબ સલામત / હેમેન શાહ
    1.66 - કલ્પનાના દ્વાર પર કોઈ ઈસમ / હેમેન શાહ
    1.67 - જ્યાં સૂર્ય ષોડશી નદીને ઘાટ ઊતરે / હેમેન શાહ
    1.68 - છે પરોઢી ધારણા / હેમેન શાહ
    1.69 - છે મર્મ, પણ સમજવા સાધન કશું નથી / હેમેન શાહ
    1.70 - અધોગામી ગાડરિયાં વહેણોની સામે / હેમેન શાહ
    1.71 - પારદર્શક રૂપનો આહલાદ આ ! / હેમેન શાહ
    1.72 - ફેલાવતું ગગન ખુદ શાખો સવાર માટે / હેમેન શાહ
    1.73 - હે અળવીતરી અડધી એક ગઝલના શે'ર / હેમેન શાહ
    1.74 - એવી તે શી કસક હતી એ બનાવમાં / હેમેન શાહ
    1.75 - બંધ છે આંખ ને સામે કિતાબ, જોઈ લો ! / હેમેન શાહ
    1.76 - પ્રશ્ન કે પગરવ કે પડછાયા વિના / હેમેન શાહ
    1.77 - વિચારોને વિખરવા દો, જવા દો કંઈ નથી કહેવું / હેમેન શાહ
    1.78 - ત્યાં હું અને તું મગ્ન, દરિયો, ફીણ cut / હેમેન શાહ
    1.79 - પૂર ક્યાં ક્યાં સુધી જશે એ હદ ઠરી ક્યાં છે? / હેમેન શાહ
    1.80 - આમ શાને આપણું અડબંગ ખાતું હોય છે? / હેમેન શાહ
    1.81 - ગંધ તૂરી શ્વાસમાં ને ટેરવે રસ ઊઘડે / હેમેન શાહ
    1.82 - વીશી ચલાવતી'તી એ બાઈ ભલી હતી / હેમેન શાહ
    1.83 - બહુ ઓછા સમય માટે અમેરિકાથી આવે છે / હેમેન શાહ
    1.84 - જળના આંતરવિગ્રહમાં ડૂબેલી કશ્તી અમર રહે ? / હેમેન શાહ
2 - લાખ ટુકડા કાચના / તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ / હેમેન શાહ
    2.1 - થોડાંક પ્રતિબિંબો / તો દોસ્ત, હવે સંભળાવ ગઝલ / હેમેન શાહ
    2.2 - દરરોજ અંધકારનો પ્રચાર થાય છે / હેમેન શાહ
    2.3 - રાહ વર્ષાની અને ઉકળાટ પણ ઓછો નથી / હેમેન શાહ
    2.4 - મુફલિસની વાત છે કે સિકંદરની વાત છે / હેમેન શાહ
    2.5 - સર્વથા સાચો પડ્યો ભય વર્ષના વચલા દિને / હેમેન શાહ
    2.6 - બોલ નહિ તું આટલો ગદ્ગદ થઈ / હેમેન શાહ
    2.7 - મળતું ના કંઈ પણ મફત, ચતુર કરો વિચાર / હેમેન શાહ
    2.8 - માંડ મળ્યો ખૂણો અંધારો, ત્યાં થોભો ને રાહ જુઓ / હેમેન શાહ
    2.9 - પ્રેમ સાંકેતિક સ્વરૂપે સંભળાવી તો જુઓ / હેમેન શાહ
    2.10 - અહીં નફા-નુકસાનનો વૃત્તાંત કંઈ નક્કી નથી / હેમેન શાહ
    2.11 - શમી ગઈ છે સરોવર જલ ઉપર હલચલ હજી હમણાં / હેમેન શાહ
    2.12 - મોસમ આ માતબર છે / હેમેન શાહ
    2.13 - એક ગંગા દરેક જન્મતા ઝરણમાં છે / હેમેન શાહ
    2.14 - જરા ખુશ્બૂ, જરા ઝાકળ, જરા અજવાસ લાવ્યો છું / હેમેન શાહ
    2.15 - પ્રત્યેક ગલી-નગર-મુલકમાં શોર થઈ શકે / હેમેન શાહ
    2.16 - સોબત વાદળ માફક થઈ ગઈ / હેમેન શાહ
    2.17 - ટીપાંની જલધિ કને શી વિસાત હોઈ શકે? / હેમેન શાહ
    2.18 - મૌનને પસવારવું સ્હેલું નથી / હેમેન શાહ
    2.19 - જગત છે દોરેલું ચિત્ર ઝાંખા ખયાલ પરથી / હેમેન શાહ
    2.20 - વાદ જો હો આ તરફ, પ્રતિવાદ સામે હોય છે / હેમેન શાહ
    2.21 - ફક્ત પ્રશ્ન એક જ ખરો છે: ‘પછી શું?' / હેમેન શાહ
    2.22 - અગર સૃષ્ટિમાં કંઈ જ શાશ્વત નથી / હેમેન શાહ
    2.23 - ક્યાં હશે? કોને ખબર? અહીંયા નથી / હેમેન શાહ
    2.24 - આપણે મિત્રો નથી, થોડાઘણા પરિચિત છીએ / હેમેન શાહ
    2.25 - પહાડ, દરિયા, રણનો સંભવ આપણી વચ્ચે નથી / હેમેન શાહ
    2.26 - ગોળ હો કે લંબચોરસ આપણી વચ્ચે જ છે / હેમેન શાહ
    2.27 - આ ગઝલનો એક પણ વાલી નથી / હેમેન શાહ
    2.28 - આ અભણ આબોહવા બદલાય તો કંઈ થઈ શકે / હેમેન શાહ
    2.29 - સોનેરી અક્ષરોનું છતાં નામ વ્યર્થ છે / હેમેન શાહ
    2.30 - માત્ર ટકી રહેવાની કોશિશ પારાવાર અને ચુપકીદી / હેમેન શાહ
    2.31 - વ્યવહારમાં જ સામટો વપરાઈ હું ગયો / હેમેન શાહ
    2.32 - સૂર્યની તો સીધી ચોખવટ હોય છે / હેમેન શાહ
    2.33 - અભિધા મહીં કે કહો વ્યંજનામાં / હેમેન શાહ
    2.34 - આખરી ને એક નાનકડું કથન કરવું હતું / હેમેન શાહ
    2.35 - વિશ્વની ઘટમાળમાં એક કંઈ જુદું ભાળી ગયો / હેમેન શાહ
    2.36 - લાગતું દેખાવે ભાતીગળ, બધું સરખું જ છે / હેમેન શાહ
    2.37 - હજી એ જ માણસ / હેમેન શાહ
    2.38 - જશો અરધે રસ્તે તો દરવેશ મળશે / હેમેન શાહ
    2.39 - સ્પષ્ટ સઘળું થાય છે જાગ્યા પછી / હેમેન શાહ
    2.40 - હોય જરૂરી જરા મહેર / હેમેન શાહ