યાયાવરી (કાવ્યસંગ્રહ) – શ્યામ સાધુ

યાયાવરી (કાવ્યસંગ્રહ) – શ્યામ સાધુ

અનુક્રમણિકા

 
1 - ક્યારેક અંધકારે ટહુકો કરી લીધો / શ્યામ સાધુ
2 - એમ કૈ આવ્યું સ્મરણ બપ્પોરનું / શ્યામ સાધુ
3 - સૂરજની જેમ સો સો કિરણમાં ઢળ્યાં તમે / શ્યામ સાધુ
4 - ફૂલો તણા છળ કળી જાય ફોરમ / શ્યામ સાધુ
5 - પ્હોંચી ગયાનો અર્થ અહીં સ્થળ મહીં હતો / શ્યામ સાધુ
6 - ટેવના દરિયા તો લીલાંછમ ભર્યા છે / શ્યામ સાધુ
7 - એકાંત સંગે ફરી આથડ્યું ઘર / શ્યામ સાધુ
8 - પીળાં ને લાલ ફૂલના રંગો જ હોય છે / શ્યામ સાધુ
9 - તારો વિચાર બારીના પડદે ઝૂલી ગયો / શ્યામ સાધુ
10 - આંખમાં વન, હાથમાં રણ દઈ દીધું છે / શ્યામ સાધુ
11 - આકાશ જેવી યાદને ઓઢી રહ્યો છું હું / શ્યામ સાધુ
12 - આપો દીવાલોને આધાર જેવું / શ્યામ સાધુ
13 - ગુલમ્હોર શોધનારી ઉદાસીને શી ખબર / શ્યામ સાધુ
14 - મૌનની લિપિ ઉકેલી દો પ્રથમ / શ્યામ સાધુ
15 - વિવશતા તમને ચાહ્યાની / શ્યામ સાધુ
16 - બારીઓ ખોલીને જોવાયું નગર / શ્યામ સાધુ
17 - સૂરજનો વણઝારો હમણાં / શ્યામ સાધુ
18 - દર્પણના રણમાં ભટકું છું / શ્યામ સાધુ
19 - મૃગજળની લાગણી હતી, દર્પણ હતું નહીં / શ્યામ સાધુ
20 - યાદ કઈ અટવાય છે દીવાલ પર? / શ્યામ સાધુ
21 - અસ્થિના શ્વેત રંગ ચીતરવાનું શું થયું? / શ્યામ સાધુ
22 - કૈં નથી હોતું સમયના હાથમાં / શ્યામ સાધુ
23 - કમળ જેવું કશુંક વાવી દીધું છે / શ્યામ સાધુ
24 - કાચ અરીસાનો તોડું’ને / શ્યામ સાધુ
25 - પીંછા જેવા ખરશે પડઘા / શ્યામ સાધુ
26 - ઉદાસીઓના અર્થ કોણ કરે? / શ્યામ સાધુ
27 - માત્ર મળીએ એટલો સંબંધ છે / શ્યામ સાધુ
28 - હતી તો સાવ પંગુ, પણ પવન થઈ ગઈ / શ્યામ સાધુ
29 - મ્હેલ પત્તાંનો અધૂરો કાલનો / શ્યામ સાધુ
30 - ખાલી સ્મરણનાં એકલાં વાદળ નહીં ગમે / શ્યામ સાધુ
31 - લોહીમાં જઈ ભળ્યું તે તું / શ્યામ સાધુ
32 - આંખ મીંચું કે અજબ બદલાઊં છું / શ્યામ સાધુ
33 - તું ચરણની ટેવને સમજી શકે તો / શ્યામ સાધુ
34 - ફૂલો સમું જ હોય ‘ને કાંટામાં સંભવે / શ્યામ સાધુ
35 - પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ / શ્યામ સાધુ
36 - આજેય મારું મૌન પરિચય વગર રહ્યું / શ્યામ સાધુ
37 - પત્ર આપે પળ તણો વાંચ્યો હશે / શ્યામ સાધુ
38 - આંગળી ચીંધી તેં એવા તોરની / શ્યામ સાધુ
39 - ચકાની ગઝલ / શ્યામ સાધુ
40 - અછાન્દસ ગઝલ / શ્યામ સાધુ
41 - લઘુ કાવ્ય – ૧ / શ્યામ સાધુ
42 - લઘુ કાવ્ય – ૨ / શ્યામ સાધુ
43 - લઘુ કાવ્ય – ૩ / શ્યામ સાધુ
44 - લઘુ કાવ્ય – ૪ / શ્યામ સાધુ
45 - લઘુ કાવ્ય – ૫ / શ્યામ સાધુ
46 - લઘુ કાવ્ય – ૬ / શ્યામ સાધુ
47 - લઘુ કાવ્ય – ૭ / શ્યામ સાધુ
48 - લઘુ કાવ્ય – ૮ / શ્યામ સાધુ
49 - લઘુ કાવ્ય – ૯ / શ્યામ સાધુ
50 - લઘુ કાવ્ય – ૧૦ / શ્યામ સાધુ
51 - લઘુ કાવ્ય – ૧૧ / શ્યામ સાધુ
52 - દિવસો રે……. / શ્યામ સાધુ
53 - અચાનક / શ્યામ સાધુ
54 - પછી / શ્યામ સાધુ
55 - સમય / શ્યામ સાધુ
56 - દંતકથા / શ્યામ સાધુ
57 - મૃત્યુ નામના શહેરમાં / શ્યામ સાધુ
58 - સવારે… / શ્યામ સાધુ
59 - સમય [૨ ] / શ્યામ સાધુ