ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

કોપીરાઇટ :રાજુલ ઠક્કર
આવરણ : સોનાલી દલાલ, કવિ ફોટો : શૌનક ઠક્કર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૨ + ૧૫૬ = ૧૬૮

અનુક્રમણિકા

નિવેદન / ઉદયન ઠક્કર
 
1 - પ્રશ્નપત્ર / ઉદયન ઠક્કર
2 - પાંડોબા અને મેઘધનુષ / ઉદયન ઠક્કર
3 - મથુરાદાસ જેરામ / ઉદયન ઠક્કર
4 - મોચી / ઉદયન ઠક્કર
5 - અમરતલાલ / ઉદયન ઠક્કર
6 - હોડી / ઉદયન ઠક્કર
7 - પડછાયા / ઉદયન ઠક્કર
8 - એક પત્ર / ઉદયન ઠક્કર
9 - જાસાચિઠ્ઠી / ઉદયન ઠક્કર
10 - પતંગિયું / ઉદયન ઠક્કર
11 - ગમતી વ્યક્તિને ઘાંટો / ઉદયન ઠક્કર
12 - મારી એક વારની પ્રેમિકાને બાળક જન્મ્યું છે / ઉદયન ઠક્કર
13 - આવકારની ગીતિકાઓ / ઉદયન ઠક્કર
14 - ખુલાસો / ઉદયન ઠક્કર
15 - કઈ તરકીબથી... / ઉદયન ઠક્કર
16 - વરસાદમાં / ઉદયન ઠક્કર
17 - વિરહ / ઉદયન ઠક્કર
18 - પરોઢ / ઉદયન ઠક્કર
19 - આ તરફ કે ઓ તરફ / ઉદયન ઠક્કર
20 - સાત, છ, પાંચ, ચાર... / ઉદયન ઠક્કર
21 - જો મરવાનું જ હોય / ઉદયન ઠક્કર
22 - મુક્તક / ઉદયન ઠક્કર
23 - ત્રિપદી / ઉદયન ઠક્કર
24 - સમૂહ ગાન / ઉદયન ઠક્કર
25 - અધવચ્ચે ઊભેલી સ્ત્રીનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
26 - જલપરીઓનો ગરબો / ઉદયન ઠક્કર
27 - દરિયાઈ ચિત્રો / ઉદયન ઠક્કર
28 - પગદંડી તો અહીંયાં અટકી / ઉદયન ઠક્કર
29 - ટીના અને વરસાદ / ઉદયન ઠક્કર
30 - લો સામ્મેથી જરીક ઊછળતી / ઉદયન ઠક્કર
31 - એક છોકરો સોડા જેવો / ઉદયન ઠક્કર
32 - અવાજ વિરુદ્ધ અવાજ / ઉદયન ઠક્કર
33 - અદલાબદલી / ઉદયન ઠક્કર
34 - મરવું / ઉદયન ઠક્કર
35 - ગુમાવું / ઉદયન ઠક્કર
36 - ભગવાન પણ ઓછી માયા છે ? / ઉદયન ઠક્કર
37 - રામ કે ભૂત ? / ઉદયન ઠક્કર
38 - પ્રયોગ / ઉદયન ઠક્કર
39 - ટચૂકડી જા. * ખ. / ઉદયન ઠક્કર
40 - તમે નાતે કેવા ? / ઉદયન ઠક્કર
41 - મસ્જિદબંદરમાં મણિલાલ નામે / ઉદયન ઠક્કર
42 - મિલેનિયમ / ઉદયન ઠક્કર
43 - કચ્છનું રણ ખારું કેમ ? / ઉદયન ઠક્કર
44 - ઘર / ઉદયન ઠક્કર
45 - આત્મનિવેદનમ્ / ઉદયન ઠક્કર
46 - સેલ્લારા / ઉદયન ઠક્કર
47 - કેલીફોર્નિયા માઉન્ટેન / ઉદયન ઠક્કર
48 - ધ માસ્ટર્સ ટચ / ઉદયન ઠક્કર
49 - સ્ફુલ્લિંગની સાંકળ / ઉદયન ઠક્કર
50 - રોજ સાંજે પંખીઓના... / ઉદયન ઠક્કર
51 - ઉદ્દગારથી અસર સુધીના / ઉદયન ઠક્કર
52 - રાતદિવસ ગોખલે રહી-રહીને / ઉદયન ઠક્કર
53 - દ્રશ્યથી ધીમા સ્વરોને / ઉદયન ઠક્કર
54 - લતાકુંજમાં / ઉદયન ઠક્કર
55 - વાર્તા- ગઝલ / ઉદયન ઠક્કર
56 - આસમાનમાં એકાએક... / ઉદયન ઠક્કર
57 - એ કહે, વરસાદ-માપક યંત્રને... / ઉદયન ઠક્કર
58 - આષાઢના પ્રથમ દિવસે.... / ઉદયન ઠક્કર
59 - ચંદ્ર / ઉદયન ઠક્કર
60 - કોની ફરતે ફરું... / ઉદયન ઠક્કર
61 - પીળચટ્ટો, જ્યાં અડ્યો ભૂરાને... / ઉદયન ઠક્કર
62 - કમળદળને ભિજાવીને... / ઉદયન ઠક્કર
63 - રૂપ રહેવા દે મ્યાન... / ઉદયન ઠક્કર
64 - જાતને તેં જયારે શણગારી હશે... / ઉદયન ઠક્કર
65 - દિવસરાત આ કોણ... / ઉદયન ઠક્કર
66 - નાગરી નાતને પાન-સોપારી... / ઉદયન ઠક્કર
67 - સમય / ઉદયન ઠક્કર
68 - કવિતાઓ કરે છે પંખીઓ... / ઉદયન ઠક્કર
69 - વાતેવાતે શેનું મોડું થાય છે... / ઉદયન ઠક્કર
70 - ત્રિપદી - ૨ / ઉદયન ઠક્કર
71 - થોર / ઉદયન ઠક્કર
72 - દીકરી / ઉદયન ઠક્કર
73 - મુક્તક - ૧ / ઉદયન ઠક્કર
74 - નઝમ / ઉદયન ઠક્કર
75 - અનુસ્વાર / ઉદયન ઠક્કર
76 - રમકડું / ઉદયન ઠક્કર
77 - રખડુનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
78 - પણ / ઉદયન ઠક્કર
79 - હોળી ગીત / ઉદયન ઠક્કર
80 - દુહા / ઉદયન ઠક્કર
81 - સોરઠા (મધ્યમેલ) / ઉદયન ઠક્કર
82 - પાનેતર શી છોકરી / ઉદયન ઠક્કર
83 - ગરુડ પુરાણ / ઉદયન ઠક્કર