ગરાસ (કાવ્યસંગ્રહ) / નીરજ મહેતા

ગરાસ (કાવ્યસંગ્રહ) / નીરજ મહેતા

અનુક્રમણિકા

મારી વાત / ગરાસ / નીરજ મહેતા
ગઝલનો આગવો ગરાસ / પ્રસ્તાવના / ડૉ. અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’
અર્પણ / ગરાસ / નીરજ મહેતા
 
1 - જીભ થોડી ખટમધુર, થોડીક તૂરી રાખવી / નીરજ મહેતા
2 - અજવાળામાં તું માને છે ધ્રુવતારામાં હું માનું છું / નીરજ મહેતા
3 - ગડબડિયા ઉચ્ચરણનો આપો ગરાસ પાછો / નીરજ મહેતા
4 - સંતમાં માણસ નિહાળ્યો, માણસોમાં સંતને / નીરજ મહેતા
5 - અડાબીડ ઘોર અંધારું ક્ષણોમાં વ્હેરી આવ્યો છું / નીરજ મહેતા
6 - છે બધું PERFECT, ULTIMATELY / નીરજ મહેતા
7 - નિહાળ સાચો સ્વભાવ મિતવા / નીરજ મહેતા
8 - હું અને તું આપણે બે હોઈએ એ શક્ય છે / નીરજ મહેતા
9 - દુનિયાને કેવું લાગે ? કાલે ન હોઉં હું, તો / નીરજ મહેતા
10 - ગામડે પાછા જવામાં છેતરાઈ જાઉં છું / નીરજ મહેતા
11 - ખુલ્યાં દુવાર રણકી ભોગળ કહેરવામાં / નીરજ મહેતા
12 - હર જગાએ એમ મારા સંસ્મરણ સ્થાપું છું હું / નીરજ મેહતા
13 - નિર્ગુણ નિરાકાર હશે કોણ ? કહી દો / નીરજ મહેતા
14 - પ્રેમ વાંચ્યો તો નજરમાં ને અભણ થઇને રહ્યા / નીરજ મહેતા
15 - માત્ર આરંભ કે ન અંત વિચાર / નીરજ મહેતા
16 - કોઇ જર્જર પૂલની દીવાલ ફાડીને ઊગેલા પીપળાનું પાન છું / નીરજ મહેતા
17 - ક્ષણો બેબાકળી લઇને જવું તો ક્યાં જવું બોલો ? / નીરજ મહેતા
18 - ક્યાં ખરો છે નિવાસ ? દેખાશે / નીરજ મહેતા
19 - દ્વાર સાથે સગપણો પૂછો નહીં / નીરજ મહેતા
20 - નદીના વ્હેણમાં ક્ષણનો તરાપો મૂકતા જાશું / નીરજ મહેતા
21 - ત્યારે હતી એ ક્ષણ નથી પણ આપણે જે લીમડા નીચે ઊભાં રહેતાં હતાં એ છે હજુ / નીરજ મહેતા
22 - હાથ છુટ્ટો રાખવાથી એટલું સાબિત થયું / નીરજ મહેતા
23 - આમ લાગે અખંડ, પણ છળ છે / નીરજ મહેતા
24 - ભલે તું બાદશાહી દે / નીરજ મહેતા
25 - વાદળોના ગોઠવ્યા પથ્થર હશે ઊંચાઈ પર / નીરજ મહેતા
26 - મંઝિલ તરફ ભલે જરા ધીમું પ્રયાણ છે / નીરજ મહેતા
27 - સમય કાયમ બધું માપીને બેઠો હોય છે / નીરજ મહેતા
28 - પાને પાને ખાલી જગ્યા / નીરજ મહેતા
29 - આંખ આડા કાન કરવાનું હવે ફાવી ગયું / નીરજ મહેતા
30 - ધુમ્મસ-ધુમ્મસ ચારેબાજુ દૃશ્યો ઓઝલ / નીરજ મહેતા
31 - આંખ સાવરણી ફરી આખાય ઘરમાં, એ પછી તારું સ્મરણ અભરાઇ પરથી ઊતર્યું / નીરજ મહેતા
32 - ભેદની ભરમાર લઇને ઢોલિયે બેઠાં છીએ / નીરજ મહેતા
33 - શમણાંઓનાં પગલાં અડધી રાતે જાગી જોયાં છે / નીરજ મહેતા
34 - ઈચ્છશો તો આ જ ક્ષણથી જિંદગી જીતી શકો / નીરજ મહેતા
35 - દેહમાં, ધબકારમાં હું ખરેખર ક્યાં હતો? / નીરજ મહેતા
36 - તારા પાછા વળવાની અફવાઓનું પણ ટોળું / નીરજ મહેતા
37 - શબ્દ ! સમતોલો હવે, કર્ણભેદી મૌન છે / નીરજ મહેતા
38 - એમ નહિ કે નામ નભમાં ગાજતું કરવું હતું / નીરજ મહેતા
39 - પ્રથમ, વહાણ મળે પછી જવાય કશે / નીરજ મહેતા
40 - આ સમયની ગીચતા / નીરજ મહેતા
41 - સિતારાને અડકવા ગગન કૈં દૂર ન્હોતું, તને મંજૂર ન્હોતું, મને મંજૂર ન્હોતું / નીરજ મહેતા
42 - લવણ, અમ્લ, તિક્ત, મિષ્ટ, બનાવ્યું / નીરજ મહેતા
43 - હાથ કે હૈયાવગું કૈં છે જ ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
44 - નસેનસ આમ સંચરતાં રહ્યાં ‘ને રાત વીતી ગઇ / નીરજ મહેતા
45 - આકાશ જેવું છત્ર હો / નીરજ મહેતા
46 - અડાબીડ અલખ દ્વાર તરફ ધ્યાન હતું ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
47 - સજળ આકાશને વાદળવટો આપી નથી શકતો / નીરજ મહેતા
48 - ગૂંજતો કલરવ પહાડી હોત ભીતર / નીરજ મહેતા
49 - ભીતર ઝાંકી જોયું ખુદને વ્યાકુળ ગણી પાછો આવ્યો / નીરજ મહેતા
50 - આપણી ભીતર પડી હો તો જ અવતારી શકો / નીરજ મહેતા
51 - પેલા ખૂણે બેઠો રહી મલકાય છે તે હું જ છું / નીરજ મહેતા
52 - અરધીપરધી ઓળખ આપી પૂરો ક્યાં પરખાયો તું ? / નીરજ મહેતા
53 - આ ક્ષણો થૈ સ્કાર્ફ મુખ પર એમ વીંટાતી રહી / નીરજ મહેતા
54 - મોત સુધીની ટૂર અને પગ પાણી-પાણી / નીરજ મહેતા
55 - કોઈ પણ સ્ફૂરણા છે જ ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
56 - ચડ્યો અજ્ઞાનનો એરુ ગઝલ ઘોળીને પિવડાવો / નીરજ મહેતા
57 - રણમાં કશેક જળ વિશે અટકળ મળે, પછી ? / નીરજ મહેતા
58 - બંધ મુઠ્ઠીમાં તરસ આપી અને ભૂલી ગયાં / નીરજ મહેતા
59 - મળી એક વસ્તુ મને બારમાસી / નીરજ મહેતા
60 - આ વાત સાંભળી જરા વિસ્મિત થશો તમે / નીરજ મહેતા
61 - ખુલ્લી બારીમાં ઊભાં પણ ખુદને રાખે બંધ કહો મળવું શી રીતે ? / નીરજ મહેતા
62 - સઘળે રાચે ધુમ્મસ-ધુમ્મસ / નીરજ મહેતા
63 - બાવળની શૂળમાં / નીરજ મહેતા
64 - મ્હોરાં હટાવી દઉં તો નહીં ઓળખી શકો / નીરજ મહેતા
65 - લીમડાની ડાળ મીઠી હોય તો શું જોઇએ ? / નીરજ મહેતા
66 - ફરી ફાટ્યું છે પ્હેરણ થીંગડું ઊખડી ગયું / નીરજ મહેતા
67 - હવેથી કૂદવાનું બંધ, દ્રાક્ષ ખાટી છે / નીરજ મહેતા
68 - જિંદગી દોડ્યા કરે છે ટ્રેઇનની બારી બહાર / નીરજ મેહતા
69 - તારીખ જો ઉદાસ કરી દે, થવાનું નહિ / નીરજ મહેતા
70 - શાંત પાણીમાં તરો મા, ડૂબકી મારી જુઓ / નીરજ મહેતા
71 - સૌથી પહેલવહેલો જઇ વાર કોણ કરશે ? / નીરજ મહેતા
72 - યાદને થાળે સજાવી, લોક તો ચાલ્યાં ગયાં / નીરજ મહેતા
73 - ખુલ્લાં પુસ્તક જેવો થઇને વંચાયો છું / નીરજ મહેતા
74 - ઝાંખુંપાંખું એક આનન લઇ ફરું છું / નીરજ મહેતા
75 - બધી ઈચ્છાઓનું પોકળપણું / નીરજ મહેતા
76 - કેટલી તક આપણામાં હોય છે / નીરજ મહેતા
77 - દીવાલ સાથે માથું અફળાવીને જોયું છે / નીરજ મહેતા
78 - એ જાય, એ પ્રથમ કદી આવી જવાનું નહિ / નીરજ મહેતા
79 - ખૂલી સ્વપ્નની હાટ ક્ષણના કિનારે / નીરજ મહેતા
80 - ફરીથી દોસ્ત! તારી યાદ આવે તો મજા આવે / નીરજ મહેતા
81 - માનવતા મહેકાવે એવો માણસ છે / નીરજ મહેતા
 
સંગ્રહપ્રવેશ / ગરાસ / સંજુ વાળા