સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

અનુક્રમણિકા

નિવેદન – એકવિધાતામાં વિવિધતાની તલાશ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
“રદીફનો રોમાંચ” – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / અદમ ટંકારવી
“સર્જનાત્મક ભૂકંપનો પ્રદેશ : મહેતા, રિષભ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
અર્પણ / સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
 
1 - એક યક્ષપ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
2 - ભીંજાતી ક્ષણોમાં લખવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
3 - તમારામાં મારી ગેરહાજરીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
4 - યાદ ન કરવા જેવી વાતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
5 - સર્જનાત્મક અવહાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
6 - એક સ્થિતિક્ષોભની ગઝલ / રિષભ મહેતા
7 - એક બેઘરપણાનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
8 - ચંદર ઊગે ચાલવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
9 - પ્રશ્ન અર્થાત્ ઉત્તરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
10 - સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
11 - તારા હોવાની પ્રતીતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
12 - એક અર્પણેચ્છાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
13 - મહેફિલે રંજોગમની ગઝલ / રિષભ મેહતા
14 - એક અનાહતગંધી ગઝલ / રિષભ મહેતા
15 - માઈલસ્ટોન જગજીતસિંગને અર્પણ થયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
16 - આપણા સારેગપધસાની ગઝલ / રિષભ મેહતા
17 - એક ગામડિયણના પ્રેમોદ્દગારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
18 - શ્વાસ પારાયણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
19 - કશામાં કશું ક્યાં ?ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
20 - અનુભૂતિના આકારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
21 - અનુપસ્થિત પ્રિયાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
22 - મૂંઝારે જીવાતી ગઝલ / રિષભ મેહતા
23 - જિજિવિષાની વિવિધ ભંગિમાઓની ગઝલ / રિષભ મહેતા
24 - આવતીકાલની સવારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
25 - એક આભાસી સૂર્યોદયની ગઝલ / રિષભ મહેતા
26 - એક સાચા સૂર્યાસ્તની ગઝલ / રિષભ મહેતા
27 - વસંતની પશ્વાદ્દભૂની પારદર્શી ગઝલ / રિષભ મહેતા
28 - આપણી ટાઈટાનિકની ગઝલ / રિષભ મહેતા
29 - ગા,લગાગા ફાઈલાતુનની ગઝલ / રિષભ મહેતા
30 - અસ્તિત્વનીની આરતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
31 - ઘનીભૂત એકાંતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
32 - તારે બદલે મારી ગઝલ / રિષભ મહેતા
33 - પાનખરના ચંદ્ર એ ગાયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
34 - કિંવદન્તીના ઉચ્છવાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
35 - ધ્વનિએષણાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
36 - ઊંડે ટળવયતી એક શક્યતાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
37 - જલસાઘરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
38 - વૈરાગ્યશતકની પ્રસ્તાવનાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
39 - પ્રત્યુત્તરની પ્રતીક્ષાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
40 - નિર્વેદના અનુપ્રાસની ગઝલ / રિષભ મેહતા
41 - તમારી દાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
42 - આપણા ‘કે’ ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
43 - પંખીકૂળની માનવીય ગઝલ /રિષભ મહેતા
44 - ભીતર ભાન અને ઋતુસ્થિતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
45 - કથકવીતીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
46 - कैवलत्वનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
47 - અનંત–પ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
48 - સત્ય અને આભાસ વચ્ચે ઝૂલતી ગઝલ / રિષભ મહેતા
49 - અજ્ઞાત અને અનાગતને નિમંત્રણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
50 - અંત્યાનુભાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
51 - Absurdના કર્ણમૂલ પર ફરતી કીડીની ગઝલ / રિષભ મહેતા