તારી હથેલીને (કાવ્યસંગ્રહ) / તુષાર શુક્લ

તારી હથેલીને (કાવ્યસંગ્રહ) / તુષાર શુક્લ

અનુક્રમણિકા

 
1 - ૐકાર સ્વરસાત, લયલીન દિનરાત / તુષાર શુક્લ
2 - તડકો છાંયો રમે આંગણે / તુષાર શુક્લ
3 - સાંભળ ઓ બૈ / તુષાર શુક્લ
4 - સમજુ નહીં કાંઈ, સાવ અણસમજૂ બાઈ / તુષાર શુક્લ
5 - છોકરીને સોળ વરસ પૂરાં થયાં / તુષાર શુક્લ
6 - સોળમેં વરસે પ્રેમ થાય કે નાય થાય / તુષાર શુક્લ
7 - સોળ વીત્યાને થયા જ્યાં સત્તર / તુષાર શુક્લ
8 - પ્રેમમાં તો એવું યે થાય છે / તુષાર શુક્લ
9 - પહેલો પ્રેમ ને પહેલો કાગળ / તુષાર શુક્લ
10 - નદીઓની વારતામાં એવું આવે કે / તુષાર શુક્લ
11 - એક પહેલા વરસાદ સમી છોકરી હતી / તુષાર શુક્લ
12 - છોકરાને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે / તુષાર શુક્લ
13 - એક સૂઝૂકી ને કાઈનેટીક / તુષાર શુક્લ
14 - ઓચિંતું આમ તારું મળવું ગોરાંદે / તુષાર શુક્લ
15 - તું કહે સખી, કેમ કરી હૈયાને જાણવું ? / તુષાર શુક્લ
16 - સખી, આંખોનું આયખું તો કેટલું ? / તુષાર શુક્લ
17 - પ્રીત કરો ત્યાં પૂનમ, ગોરી / તુષાર શુક્લ
18 - તમે કરો દિલ ચોરી વ્હાલમ / તુષાર શુક્લ
19 - એક ટીપાંની લાગી તરસ / તુષાર શુક્લ
20 - તાળી લેવાને તેં લંબાવ્યો હાથ / તુષાર શુક્લ
21 - મારી આંખોમાં શમણું કોઈ આંજ, / તુષાર શુક્લ
22 - મારી શેરીમાં મ્હોર્યો ગુલમ્હોર / તુષાર શુક્લ
23 - લાવ હથેલી તારી / તુષાર શુક્લ
24 - એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ / તુષાર શુક્લ
25 - આંખોમાં બેઠેલા ચાતક કહે છે / તુષાર શુક્લ
26 - તું ઊગે તો શ્વાસ / તુષાર શુક્લ
27 - તને મળતાં ઉદાસી મને ઘેરી વળે / તુષાર શુક્લ
28 - વેરી વૈશાખ તારી કેવી રે શાખ / તુષાર શુક્લ
29 - મુને ગમતી શિયાળાની મોસમ, જુવાન / તુષાર શુક્લ
30 - અબોલા તો આવળનાં ફૂલ, મારી રાણી / તુષાર શુક્લ
31 - અલી માછણ, તારે આંગણ તારો દરિયો આવી પૂગ્યો રે / તુષાર શુક્લ
32 - રંગ ભરી લઈ કલમ, કુદરતે / તુષાર શુક્લ
33 - એક છોકરીની આંખ મહીં ઉડતો ગુલાલ / તુષાર શુક્લ
34 - મારું મનડુ રમે છે આજ ફાગે / તુષાર શુક્લ
35 - ઝીણી આંખો કરીને જુએ ગામ તણા લોક / તુષાર શુક્લ
36 - આવો તો વાત કહું કાનમાં, વ્હાલમજી / તુષાર શુક્લ
37 - વસંત મારે આંગણીએ / તુષાર શુક્લ
38 - સખી ગમતો ગુલાલ આજ સામો મળ્યો / તુષાર શુક્લ
39 - તને પૂછું એક જ સવાલ, ઓ સજની / તુષાર શુક્લ
40 - મેં તો આપ્યું તને ગુલાબ, ઓ ગોરી / તુષાર શુક્લ
41 - વ્હાલમ વરણાગી થઇ અડક્યો વસંતમાં / તુષાર શુક્લ
42 - હથેળીઓમાં ફૂલ હોય ને તોય લાગતું;જાણે અંતર / તુષાર શુક્લ
43 - સૂરજની આંખેથી આંસુ ખર્યુ / તુષાર શુક્લ
44 - લીલીછમ આંખોમાં ઊગ્યા ગુલમ્હોર / તુષાર શુક્લ
45 - આજ ઓચિંતો ઊગ્યો ગુલમ્હોર / તુષાર શુક્લ
46 - ઉપવનની ભાષામાં જેને ગુલમ્હોર કરે / તુષાર શુક્લ
47 - કોઈ કહે ગુલમ્હોર બરાબર / તુષાર શુક્લ
48 - રાણી, આ તે ગરમાળાનું ફૂલ કે હોવું પીઠી ચોળ્યું ? / તુષાર શુક્લ
49 - હું છું તારો રંગ, તું રંગોળી, મારી રાણી / તુષાર શુક્લ
50 - અમે અનેરું સંબંધાયા / તુષાર શુક્લ
51 - સૈયર, મારા રિસામણાની ભીંતથી રેતી ખરતી જો / તુષાર શુક્લ
52 - ભીંજીએ ભીંજાઈએ બસ વ્હાલમાં વરસાદમાં / તુષાર શુક્લ
53 - એક છોકરાએ છોકરીને પૂછી લીધું કે / તુષાર શુક્લ
54 - હળવે હળવે શીત લહરમાં / તુષાર શુક્લ
55 - કમાડે ચીતર્યા મેં લાભ અને શુભ / તુષાર શુક્લ
56 - તને શબ્દથી નેડો સાજન / તુષાર શુક્લ
57 - મને સ્પર્શની તરસ સખી / તુષાર શુક્લ
58 - જ્યાંથી અટક્યો શબ્દ / તુષાર શુક્લ
59 - ઓ મારા મન ઉપવનના માળી / તુષાર શુક્લ
60 - મેં તો પાનેતર પહેર્યું છે પ્રીતનું / તુષાર શુક્લ
61 - હું અને તું નામના કાંઠાને તોડી / તુષાર શુક્લ
62 - ટહુકે ટહુકે ઓગળવું એ પ્રેમ / તુષાર શુક્લ
63 - ટહુકે ટહુકે ઓગળવું એ પ્રેમ : સખી, દે તાળી / તુષાર શુક્લ
64 - એક X એક થતાં બેઉનાં હૈયામાં / તુષાર શુક્લ
65 - સોળ વરસની સુંદરતા / તુષાર શુક્લ
66 - આયનાની ધરતીમાં હું પદના બીજ અમે વાવ્યાં / તુષાર શુક્લ
67 - દર્પણથી અમથી ના પ્રીત મોરી સૈયર / તુષાર શુક્લ
68 - ચાલ, શિખરથી ઊતરી આપણ / તુષાર શુક્લ
69 - જમુનાજીના જળ છે ક્હાના, મારી આંખના પાણી / તુષાર શુક્લ
70 - માધવ લખે તો સખી, કેવું લખે ? તુષાર શુક્લ
71 - આંખોમાં દરિયો ને મુઠ્ઠીમાં રેત લઇ / તુષાર શુક્લ
72 - તારા આ ડૂસકામાં ડૂમાતું વ્હાણ / તુષાર શુક્લ
73 - આજ સાંજની ઘેરી ઉદાસી / તુષાર શુક્લ
74 - સખી, સંબંધો ઝૂલતા મિનારા... / તુષાર શુક્લ
75 - એ જ સ્થળ ને એ જ મોસમ / તુષાર શુક્લ
76 - માછલીને ચ્હાવાની વાતો કરીએ / તુષાર શુક્લ
77 - તારી હથેલીમાં હોઠોથી આલેખ્યાં / તુષાર શુક્લ
78 - મારી ઈચ્છાના ખેતરમાં / તુષાર શુક્લ
79 - વરસે વરસાદ હજી એવો ને એટલો જ / તુષાર શુક્લ
80 - એમ કાગડાનું કીધું મનાય નહીં / તુષાર શુક્લ
81 - આ ઉદાસી સ્હાંજની / તુષાર શુક્લ
82 - પછી બળબળતા રણ કેરી ઝળહળતી રેત / તુષાર શુક્લ
83 - છાતી તોડી પ્રબળ વેગથી મિલન ઝંખના / તુષાર શુક્લ
84 - તારા હૃદય આકાશમાં હું / તુષાર શુક્લ
85 - લ્હેરાતા સાગરની સામે ઊભાં રહી / તુષાર શુક્લ
86 - તમે સાંભરે એ આપનું એકાન્ત ? / તુષાર શુક્લ
87 - સ્મરણોના અજવાળે રહી રહીને ચમકે છે / તુષાર શુક્લ
88 - મને આરપાર વીંધે છે તારી ઉપેક્ષા / તુષાર શુક્લ
89 - મારે ને તારે હવે કૈં નથી નાતો / તુષાર શુક્લ
90 - આદિથી અંત લગી ભાતીગળ ભાસતી / તુષાર શુક્લ
91 - વ્હાલાની વ્હાલપનું વહી જાતું વ્હાણ / તુષાર શુક્લ
92 - વા એ વધ્યાં ન તો ય વાઢ્યાં / તુષાર શુક્લ
93 - ધૂમ્મસની શેરીના આછા ઊજાસ / તુષાર શુક્લ
94 - મેં તો કાલાં ફોલ્યાં ને કાઢ્યાં કપાસિયાં / તુષાર શુક્લ
95 - આપણું જ સરનામું હોય તોય / તુષાર શુક્લ
96 - આમ તો પળ માત્ર બે ત્રણ થાય છે / તુષાર શુક્લ
97 - અલી પારકી હથેલીની રેખા / તુષાર શુક્લ
98 - કૂવા ઊલેચ્યા જતન તણા / તુષાર શુક્લ
99 - ચાલ, આપણે બેઉ ફરીથી... / તુષાર શુક્લ
100 - આજ ભલે ને દૂર આપણે / તુષાર શુક્લ
101 - પ્હેલા વરસાદ તણા ભીના / તુષાર શુક્લ
102 - નસ નસમાં ઓગળતા / તુષાર શુક્લ
103 - તારી હથેળીને દરિયો માનીને / તુષાર શુક્લ
104 - શબ્દ નદીને સામે કાંઠે / તુષાર શુક્લ
105 - રોજ ઠગે આ બારમાસી શબ્દોની / તુષાર શુક્લ
106 - છાતીમાં ધરબેલા લાખ / તુષાર શુક્લ
107 - પળ છે મુખમાં જળ મૂકવાની / તુષાર શુક્લ
108 - શબ્દ કેરી પ્યાલીમાં / તુષાર શુક્લ
109 - સ્હાંજ ઢળે ને સૂના મનને / તુષાર શુક્લ