39 - બધી બારીઓથી ડર્યાં તો અહોહો / ચિનુ મોદી


બધી બારીઓથી ડર્યાં તો અહોહો
કુતૂહલ ટપોટપ ખર્યાં તો અહોહો.

સમય ક્યાંક સદર્ભ બદલી ન નાંખે
અજાણ્યાં સ્થળો કરગર્યાં તો અહોહો.

કરચ કાચની, પગ ઉઘાડા છતાં પણ
પવન જેમ ફરતાં ફર્યાં તો અહોહો.

જશો ક્યાં મુરાદી આ મનને લઈને
અરીસા ભણી ડગ ભર્યાં તો અહોહો.

ખુશીના પ્રસંગે શરૂઆત કરતી
ઉદાસીનાં માર્યાં મર્યાં તો અહોહો.

સગાઇ વગરના ‘ચિનુ’ શ્વાસ તોપણ
નદી – નાવ સાથે તર્યાં તો અહોહો.


0 comments


Leave comment