70 - જવાહરગીરી નથી / જવાહર બક્ષી


બોલ્યાને યુગ થયો અને પડઘા હજી નથી
એક ભીંત પણ આ શૂન્યતા બાંધી શકી નથી

આંખો ભરીભરીને ક્ષિતિજ લૂંટતા રહો
વાતાવરણ મિલનનું, મળો.. એ પછી નથી

તારા જવા પછી જ થવાનું છે ભાન તો
સ્વપ્નો સિવાય કૈં નથી તો હું દુઃખી નથી

એ ક્યાં મને નિકટ થાવા દે છે હજી સુધી
કોને કહ્યું કે એને જરાપણ પડી નથી

કોઈ લખાવે છે ને લખ્યે જાઉં છું ‘ફના’
મારી ગઝલમાં કોઈ જવાહરગીરી નથી


0 comments


Leave comment