34 - જવાં પહેલાં / જવાહર બક્ષી


પ્રસંગો થાક ઉતારી જશે અવસ્થાનો
સબંધ ફીણનાં ગોટા થઈને ઊડવાનો

લખાતું રહેશે વિરહની હવામાં તારું નામ
અને હું અક્ષરોમાં ગૂંચવાતો રહેવાનો

પવન ઉઠાવી જશે લાગણીના પડછાયા
ફરીથી આંખમાં તડકો ભરાઈ રહેવાનો

અરીસો ફોડશે તારા અભાવનો સૂરજ
હું કાચ કાચમાં કિરણ બનીને ઊગવાનો

સમયનાં ઠંડા ઝરણમાં વહીશ તું જયારે
તને હું સ્થિર પ્રતિબિંબ થઈ વળગવાનો


0 comments


Leave comment