19 - ક્રૉસ મારો / યૉસેફ મેકવાન


હિમશિલાની જેમ તરડતો જાઉં છું
તીવ્ર તલસાટોમાં ગળતો જાઉં છું.

આમ તો ભરચક્ક જીવ્યો લાગે, છતાં
ઝાંઝવાથી હું પલળતો જાઉં છું.

પ્યાસને ના પૂર્ણવિરામ આવતું
અલ્પ-વિરામો જ મૂકતો જાઉં છું.

સૂર્યના સાતેય અશ્વો ક્યાં ગયા?
તેજનો હું તાર તૂટતો જાઉં છું.

કોઈ ભૂખ્યો ભૂખને જેમ જીરવે
ક્રૉસ મારો એમ ઢસડતો જાઉં છું.

૧૯૮૨


0 comments


Leave comment