30 - હું હતો / યોસેફ મેકવાન


એ એક સૂર્ય આમ મારા ખ્વાબમાં હતો,
ને અંધકારમાંય હું રુઆબમાં હતો.

તેઓ સમુદ્રની ઊંડાઈ માપતાં રહ્યાં,
હું બુંદ બુંદ પાણીનાં ઊંડાણમાં હતો.

ક્યારેય આ રીતે મને તેઓ મળ્યાં ન'તાં,
માણી રહેલા કાવ્યના આસ્વાદમાં હતો.

આરોહ કે અવરોહને એ પામી ન શક્યાં,
બાકી હું શબ્દ-સૂરના એ ભાવમાં હતો.

આકાશ આયના સમું ત્યારે બની ગયું,
મારો જ સૂર્ય આમ આ વરસાદમાં હતો?


0 comments


Leave comment