81 - મિલેનિયમવાચક પ્રશ્ન / યોસેફ મેકવાન


ચાંદ-તારા આભનું એ દૃશ્ય મનહર ક્યાં ગયું ?
રે બિલોરી આંખનું સપના સરોવર ક્યાં ગયું ?

છમ્મ- લીલી ડાળખી મૂકી ઊડ્યું... પંખી ઊડ્યું...
ખાલીપાનો ભાર આપી જિંદગીભર, ક્યાં ગયું ?

પોયણાંની જેમ સૌએ ખીલતાં'તાં સાંજના
આપણી વચ્ચે હતું એ આપણું ઘર ક્યાં ગયું ?

ખૂબ ચાલ્યાં ઢાળ-ઢોળાવે ઉઝરડાતાં રહી
હાથ આવેલું અને સ્વપ્નિલ શિખર ક્યાં ગયું ?

હોય છે ઈશ્વર બધે હે દોસ્ત, ચાલો માનું પણ
શ્વાસમાં હો મ્હેક જેની એવું અંતર ક્યાં ગયું ?

૨૦૦૧


0 comments


Leave comment