44 - ન જાય / જવાહર બક્ષી


બે-ચાર શક્યતાઓ છે સાચી પડી ન જાય
આ તરવરાટને કહો, હમણાં વધી ન જાય

તું પાસ હોય એવી રીતે ગાઉ છું ગઝલ
તું ક્યાંક પાસ આવી મને સાંભળી ન જાય

તારી નિકટ નથી તો હું તારાથી દૂર છું
તારી ઉપસ્થિતિ તો કદી અવગણી ન જાય

ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય

તારી ગલીમાં ધુમ્મસી વાતાવરણ રહે
મારી ભીનાશ ક્યાંક તને પણ અડી ન જાય

થોડા વિકલ્પો આજ અતિથિ છે આંખમાં
તારા અભાવને કહે આંખો સુધી ન જાય


0 comments


Leave comment