1 - અર્પણ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ


ઉમ્બરથી આંગણલગ
દોરી પાદર લાવ્યા રે....
સ્વ.પિતાજીને....


0 comments


Leave comment