4.10 - ખાંભી / મનીષા જોષી


ઘટાટોપ વનમાં
ભરચક વૃક્ષોની વચ્ચે રહેતાં આ પાણી.
સૂરજના સાત અશ્વોમાંથી કોઈ ત્યાં
ક્યારેય પાણી પીવા નથી આવતા.
કે ન તો ક્યારેય ચંદ્ર,
ક્રોધિત થઈને ધ્રુજે છે એ પાણી પર.
ન કોઈ બગલો આવે છે માછલીઓને ખાવા.
એક માત્ર બાજુની ખાંભી, લળી લળીને
ડોકિયાં કરે છે કે કદાચને,
એની અંદરની સતીનો ચહેરો
દેખાઈ જાય એ પાણીમાં !
એ સિવાય, નર્યા બિલોરી એ નીરમાં,
રહે છે એક નાગ.
જેની ફેણ પર છે, ચમેલીનાં ફૂલોનો ઢગલો.
અને, અને, એ પાણીનાં પોલાણોમાં રહેતો
બોખો કાચબો.
રાત પડ્યે એની શિથિલ ઢાલમાં
મોં છૂપાવી સૂઈ જાય છે.
એને ખબર નથી
કે ક્યાંથી આવ્યા છે આ પાણી?
અને શા માટે અટકી ગયાં છે
અહીં, આ અરણ્યમાં?


0 comments


Leave comment