41 - એ પછી : ૫ / જવાહર બક્ષી


તારા વિરહના શહેરનો વિચિત્ર ન્યાય છે
દીવો કર્યા પછી જ તિમિર ગવાય છે

લઈ જાઉં કઈ રીતે મને તારા શહેરમાં ?
ઘરમાંથી બ્હાર આવતાં થાકી જવાય છે

ઉત્સવ સમું આ શું હશે તારા અભાવમાં ?
દરરોજ મારી આંખમાં મેળો ભરાય છે

એકાંત, મૌન, શૂન્યતા, અંધારું કે સ્વયમ્ ?
આ કોના ડરથી જોરથી વાતો કરાય છે ?

અસ્પષ્ટતા ન જોઈએ તો તું જ પાસ આવ
મારો અવાજ શાહીમાં ખરડાઈ જાય છે


0 comments


Leave comment