63 - તો ! / જવાહર બક્ષી


હું થઈ જઈશ પરાગ, જો ઝાકળ બનીશ તો
ધુમ્મસની જાળમાં જ ફસાઈ જઈશ તો !

કોઈ મને ઉઠાવી જશે તારા શહેરમાં
અધવચ્ચે ઊંઘમાંથી હું જાગી જઈશ તો !

તારાં વહાણ આવવાનો થઈ જશે સમય
ને હું જ એકાએક વમળ થઈ જઈશ તો !

સ્વપ્નોમાં શું નું શું ય ભરી નીકળ્યો છું હું
તું તારી ગેરહાજરી વિષે પૂછીશ તો !

હમણાં તો અલવિદા કહી છુટ્ટા પડી જશું
રસ્તામાં ક્યાંક હું તને પાછો મળીશ તો !


0 comments


Leave comment