1 - અર્પણ / એકતારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી


એકતારાનાં બન્ને ચિત્રો આલેખનાર
સ્વયંનિર્મિત કલાકાર ભત્રીજા
શ્રી લાભચંદને


0 comments


Leave comment