24 - તમે હસો છો મનુજોની ક્ષુદ્રતાને / ઝવેરચંદ મેઘાણી


હસતા હિમાદ્રિને
O
તમે હસો છો મનુજોની ક્ષુદ્રતાને
મનુષ્ય માપે તમ ભવ્ય રૂદ્રતાને
હસો નહિ રુદ્ર ! શબોની સીડી ઢાળી
અહીં મનુષ્યો તુજ શૃંગની અટારી
પરે વિમાનો ઊડવી, કરાલ તોપો
વછોડશે : ને ધ્રુજશે તમારી ખોપો.
હસો નહિ દેવ ! પછી રૂદન રહેશે.0 comments


Leave comment