65 - હવે ક્યારે બોલાવશો ? / વિનોદ જોશી


પલળી પલળી ને અમે પોચાં થિયાં
હવે ક્યારે બોલાવશો ?

ઉંબરમાં સૂનમૂન બેઠો ઉજાગરો,
ને શમણાં નો દેશ ગયો ડૂબી,
આથમતી રાત હજી અઆથામતી જાય
નથી અંધારે ઉકલતી ખૂબી;

આંસુડે નીંદરનાં ટોચા થિયાં
હવે ક્યારે બોલાવશો ?

છાતીમાં ટળવળતી નવશેકી હુંફ
બેઉ આંખે અણસાર ઓશિયાળા,
રુંવાડાં એક એક કરમાતા જાય
થશે પાંપણનાં બંધ હવે તાળાં;

લોચનિયાં લોહીઝાણ લોચાં થિયાં
હવે ક્યારે બોલાવશો ?


0 comments


Leave comment