2 - ટચલી આંગલડીનો નખ / વિનોદ જોશી


ટચલી આંગલડીનો નખ,
લટમાં પરોવી હું તો બેઠી,સજન !
મુંને એકવાર કાગળ તો લખ.

કૂંપળ ગોતું ને જડે ઝાકળનું ઝૂમખું,
વ્હાલમજી બોલ, એવા અંજળનું નામ શું?

ચૂમી ચૂમીને કરી એંઠી, સજન !
હવે લૂછી દે પાંપણનાં દખ.

છાતીમાં સૂનમૂન પાળ્યાં પારેવડાં,
પાતળિયા ! પૂછ, એના પડછાયા કેવડા ?

છાલક ના જાય જરી વેઠી, સજન !
મુંને ઘોળી દે ઘૂઘવતાં વખ.


0 comments


Leave comment