55 - આજની ઘડી કાલનો દિ’ / વિનોદ જોશી


આજની ઘડી કાલનો દિ’
ત્યાર પછી ચકલીએ અમથુંએ કર્યું નથી ચીં.

ચકલી તો ચાડિયાએ મારેલું ગપ્પું,
વરણાગી વાયરામાં વીંઝાતું ચપ્પુ;

કોણ હવે કાળઝાળ ચકલીને કહે, એલ્લી’ લી ;
આજની ઘડીને કાલનો...

ચકલીએ આસપાસ વીંટાળ્યો ડૂમો,
ચકલીને ચૂમો તો કેમ કરી ચૂમો ?

ચકલી તો પાણીમાં પડછાયા જેમ તરફડી,
આજની ઘડી ને કાલનો...

ચકલીમાં રહેતી’તી ચકલીઓ જુઠ્ઠી,
ચકલીઓ ધારદાર ચકલી તો બુઠ્ઠી;

ચકલીની વાર્તાને સપનાની જેમ ઉતરડી
આજની ઘડી ને કાલનો...


0 comments


Leave comment