93 - વિશ્રંભાલાપ / વિનોદ જોશી


ઝૂલ્ફમાં ભૂલી પડેલી આંગળી – તેં સાંભળ્યું ?
રાતભરનો થાક લઈ પાછી વળી – મેં સાંભળ્યું.

આંગળી ખંડેરનો હિસ્સો નથી – તેં સાંભળ્યું ?
છે હવે ગુલ્મ્હોરની ભીની કળી – મેં સાંભળ્યું.

ટેરવે ઘેઘૂર સન્નાટો હતો – તેં સાંભળ્યું ?
તરબતર વાગે હવે ત્યાં વાંસળી – મેં સાંભળ્યું.

છે ઉઝરડા મખમલી આકાશમાં – તેં સાંભળ્યું ?
આ નખોનું નામ હિંસક વીજળી – મેં સાંભળ્યુ.

સાવ બરછટ એ બધો વિસ્તા છે – મેં સાંભળ્યું ?
એટલે ત્યાં સ્પર્શની લાશો ઢળી – મેં સાંભળ્યુ.

આ જાણ્યો દેશ માફક આવશે – તેં સાંભળ્યું ?
એક જાણીતી ગલી અહીંયાં મળી – મેં સાંભળ્યું.

આપણું મળવું ગઝલ કહેવાય છે – તેં સાંભળ્યું ?
કાફિયા ઓઢી ફગાવી કામળી – મેં સાંભળ્યુ.


0 comments


Leave comment