22 - મુક્તક / ઉદયન ઠક્કર


મિત્રના પણ કાન ના આપે મચક
તો પછી લાંબે જવાની ક્યાં છે તક ?
તું ફક્ત ગુજરાતી બોલીનો કવિ
શું ગજું તારું સરજવાનું ? અટક


0 comments


Leave comment