51 - ઉદ્દગારથી અસર સુધીના / ઉદયન ઠક્કર


ઉદ્દગારથી અસર સુધીના વિસ્તરણ વિના
કેવી રીતે ગઝલ કહું, વાતાવરણ વિના ?

કેવાં મજાનાં જિંદગીનાં આભરણ હતાં !
કેવી મજાની જિંદગી છે, આભરણ વિના !

નજરો ચુકાવી બાળકી, આ જાય, ઓલી જાય...
નાચી રહી છે ઝાંઝરી, જાણે ચરણ વિના !

ઓચિંતો મધ્યરાત્રિએ ટહુકો થયો કશે,
બીજું તો કોણ હોય આ ટાણે, સ્મરણ વિના ?

ચિહ્નો કોઈ વિરામનાં એમાં મળ્યાં નહીં
કોણે લખી આ જિંદગીને વ્યાકરણ વિના


0 comments


Leave comment