54 - લતાકુંજમાં / ઉદયન ઠક્કર


ન કૂંપળ, ન કળીઓ, ન કુસુમો, ન ક્યારો,
સુગંધોને હોતો હશે કંઈ કિનારો ?

લતાકુંજમાં કેમ ગુંજે સિતારો ?
છે ભમરા ? કે પાંખાળા સંગીતકારો ?

લળીને ઢળીને ટહુકા કહે છે
‘તમે ક્યાંથી અહીંયાં ? પધારો, પધારો !’

આ તોળાવું ઝાકળનું, તરણાની ટોચે
અને મારા મનમાં કોઈના વિચારો....

મને જોઈને ઘાસ હળવેથી બોલ્યું,
‘જરા આમ આવો, પગરખાં ઉતારો.’


0 comments


Leave comment