59 - ચંદ્ર / ઉદયન ઠક્કર


ઘુઘવાટોથી ન આવ્યો હાથમાં
કેવો ઝિલાઈ ગયો, નિરાંતમાં

નેણ તો એનાંય ઝરમરતાં હશે
ચાંદ નીતરતો હશે, વરસાદમાં

ઊજળો ધંધો તો સોમાલાલનો !
વેચે રોકડમાં ને લે ઉધારમાં

આ અમાસો તો હવે કોઠે પડી
અમને મોટો લાડવો દેખાડ મા !

આ સળગવું, આખરે, શું ચીજ છે ?
ચાંદ પૂછે કોડિયાને, કાનમાં


0 comments


Leave comment