64 - જાતને તેં જયારે શણગારી હશે... / ઉદયન ઠક્કર


જાતને તેં જયારે શણગારી હશે
ઈશ્વરે પણ આંખ મિચકારી હશે

દુખ, દુસ્વપ્નો, જેને આભારી હશે
સેંકડે નવ્વાણુ, સન્નારી હશે

આંસુ ? તે પણ આપ સૌની આંખમાં ?
વ્યાજ અંગત, મૂડી મજિયારી હશે

કોના આંસુસોંસરા નીકળ્યા તમે ?
સાત રંગો કોને આભારી હશે ?


0 comments


Leave comment