56 - પ્રાર્થના – ૫ / મનોહર ત્રિવેદી


પ્રગટ્યા દીવા
અજવાળાં તરસ્યાં તે આવ્યાં અંધારાંને પીવા

નભને કશુંક ક્હેવા આવી
જુઓ, અષાઢી બીજ :
અલોપ થઈએ તો ફણગે છે
અણધારી કો’ ચીજ

ચાસે ચાસે પ્રભુ પધાર્યા : નમી પાનની ગ્રીવા

આઠે પ્હોર રહે ઝળહળતું
તનનું આ મંદિર
નસનસ માંહી રહે ટપકતાં
ગળતી જેવાં નીર

શ્વાસે – શ્વાસે અહીં બિરાજે શિવજી સાથે શિવા
પ્રગટ્યા દીવા
*

૧૫-૧૨-૨૦૧૦ / બુધ


0 comments


Leave comment