64 - મને હે નિદ્રા, તેં – / મનોહર ત્રિવેદી


મને હે નિદ્રા, તેં ઝળહળ કર્યો સ્વપ્ન-ક્ષણમાં
યથા દીપે જેવી રસિક વધૂ કંઠાભરણમાં...

સંવાર્યો સંસ્કાર્યો
ઋજુસ્પર્શે વાર્યો

અને લાવી મૂક્યો સુરભિમય એ આવરણમાં....

દ્રગો ખોલે મીંચે
અમીધારા સીંચે

અદીઠી તૃષ્ણાઓ વિવશ કરતી જાગરણમાં....

તમિસ્ત્રે ઉજાળી
ગૃહે પાછો વાળી

પ્રભાતે તેં સોંપ્યો કિરણમુદિત વાતાવરણમાં
મને હે નિદ્રા, તેં ઝળહળ કર્યો સ્વપ્ન-ક્ષણમાં
*
સ્મરણ : પ્રહલાદ પારેખ

૧૪-૦૧-૨૦૦૬ / શનિ – મકરસક્રાન્તિ


0 comments


Leave comment