2 - દો શબ્દ / અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / નિદા ફાઝલી


એક ઐસી શાયરાના શખ્સિયત જો અપને મેં કઈ અજીબોગરીબ પૈરેડૉક્સિસ સમયે હુએ હૈ... વો હૈ શોભિત દેસાઈ. શોભિત કી ગઝલમેં અલ્ટ્રામોડર્ન અંદાઝે-બયાં ભી હૈ તો સાથમેં, જિસસે આદિમતાકી મહક આતી હો ઐસી ભાષા ભી હૈ. વો કહીં સુદામા કે તાંદુલકી બાત કરતા હૈ તો કહીં ‘હું કોણ છું’ કે રદીફ કો લે કર એક્ઝિસ્ટેંશિયાલિઝમ કે યુરોપિયન લિટરેચરકિ સૈર કરતા હૈ.

‘તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા’ ગઝલગુચ્છ મેં સિર્ફ સવા સૌ સાલ પુરાની ગુજરાતી ગઝલ ઉર્દૂ ગઝલ કે સાઢેસાત સૌ સાલ કે ઇતિહાસકી આધુનિક રફતાર કા સાથ દેતી નઝર આતી હૈ.

મૈ ગુજરાતી ગઝલ કે બિલ્કુલ નયે ઉઘાડ, સુખનવર શોભિત દેસાઈ કે દીવાનકે ઇન્તઝારમેં હું.

- નિદા ફાઝલી


0 comments


Leave comment