7 - મુક્તક / શોભિત દેસાઈ


પૂરી સમજણને સાનમાં લાવ્યો,
ઓષ્ઠવર્તુળને કાનમાં લાવ્યો,
મારે કહેવાનું જે હતું તમને,
તૂટીફૂટી જબાનમાં લાવ્યો.


0 comments


Leave comment