51 - સ્મિતથી છુપાવો છો ? / શોભિત દેસાઈ


પાંખમાં ઉદાસી છે,
આભમાં ઉદાસી છે.

ઝળહળે છે ઝુમ્મર પણ,
રાતમાં ઉદાસી છે.

સૌ શમી ગયાં રમખાણ,
ગામમાં ઉદાસી છે.

કાલે શું થયું’તું ? કે
આજમાં ઉદાસી છે !

સ્મિતથી છુપાવો છો ?
આપમાં ઉદાસી છે.


0 comments


Leave comment