63 - હટાણું આપશે / શોભિત દેસાઈ


આશનું ચલ્લકચલાણું આપશે,
જોજે ! ઓલે ઘેર ભાણું આપશે.

તાપશે તમને તિમિરથી રાતભર,
એ, પછી ઊજળું વહાણું આપશે.

આંખ જોતી થઈ જશે ચોખ્ખું બધે,
એ જ વખતે બળતું છાણું આપશે.

ધરશે સમૃદ્ધિને મૃત ઇચ્છા ફકત,
ખાલી ખીસાને હટાણું આપશે.

ચાહવું દેખાય છે એવું નથી,
અશ્રુનું એ મહેનતાણું આપશે.

એની પાસે માંગ નહિ દરિયાદિલી,
દર્દ પણ દરિયા સમાણું આપશે.


0 comments


Leave comment