4 - રાય રણછોડને નમું કર જોડીને / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારો

‘રાય રણછોડને નમું કર જોડીને : સાર કરો, શ્રીહરિ ! ચરણે આવ્યો,
તન-મન-પ્રાણ તે સમર્પ્યા ઘર થકી, શરણ આવે તેનો હાથ સ્હાવો. ૧

નાગરી નાતે તો કીધી છે – ઠેકડી, તીરથવાસીએ જાણ્યું સાચું,
નરસૈંયો ભક્ત તે કોટિધ્વજ જાણિયો, તમ વિના, કૃષ્ણજી ! કને જાચું ? ૨

જો નકારશો તમો દાસની હૂંડી તો લોક માંહે ઉપહાસ થાશે,
મારું તો એહમાં કાંઈ નહીં વણસશે, પણ તાહરા ભક્તની લાજ જાશે. ૩

ન-કાળજો વણજ મેં કીધો છે, વિઠ્ઠલા ! રાખશો લાજ તો શરમ રહેશે,
જો હૂંડી પછી ફરી આવશે, તો ભક્તવત્સલ તુંને કોણ કહેશે ? ૪

આધીન દાસ છું શામળા ! શ્રીહરિ ! દીનબંધુ દીનાનાથ કહાવો,
નામ-પ્રતાપથી અધમ જન ઉદ્ધર્યા, તે માટે દાસ કરે છે દાવો. ૫

માહરે મંત્ર તું, જંત્ર તું, ત્રિકમા ! પ્રાણજીવન પ્રભુ કંથ મારા,’
નરસૈંયો વીનતી પેરે પેરે વીનવે, કેટલા ગુણ, હરિ ! કહીએ તારા ? ૬


0 comments


Leave comment