73 - આ રાત છે / શોભિત દેસાઈ


આયખું આખું ઉઝરડાથી જ તો રળિયાત છે,
સુખ કવચિત્ આવે છે એવું, જાણે કે આઘાત છે.

મહેકનું છે મૂલ્ય ઓછી માત્રામાં હો ત્યાં સુધી,
આવતાં હડફટમાં ને અથડાતાં પારિજાત છે !

આ નથી અંધારું, જેનાથી તમે પરિચિત હતા,
ગર્ભથી નીકળી ગયા છો બહાર, ને આ રાત છે !

એટલું જાણી શક્યો છું આટલાં વર્ષો પછી,
મોટી આશા આવનારી ઘાતની શરૂઆત છે.

તારી ગઝલોનાં રચાશે એક દી સ્થાનક જરૂર,
તું નહિ જીવતો રહે જોવા એ જુદી વાત છે.


0 comments


Leave comment