105 - પૂર્વમાં જો ! / શોભિત દેસાઈ


લક્ષ દુર્લભ નિશાનનું રાખો,
દ્રષ્ટિ રાખો મળી જશે આંખો.

ચાંદ ગણવાનું તારું કામ નથી,
તારલા તું ભલે ગણે લાખો.

ચૂંટતાં તેં ચૂંટી લીધી છે કળી,
બાગ રડમસ, ઉદાસ છે આખો.

વાત બચ્ચાની તો ઊતરશે ગળે,
સાંભળો પણ ખરા અને ચાખો.

આ તિમિર તો પૂરું થવામાં છે,

પૂર્વમાં જો ! ફૂટી રહી પાંખો.


0 comments


Leave comment