1 - अ / ચિનુ મોદી


આપણી વચ્ચે હતો अ
એ પછીથી ક્યાં જતો अ ?

એક પળ એવુંય લાગે
કોઈ પણ કાળે ન’તો अ.

અંધ આકાશે છુપાવ્યો
એમ આકાશે જ થતો अ

રિક્તતાની ભીંત કૂદી
એક દિન થાશે છતાં अ.


0 comments


Leave comment