107 - સ્વપ્ન ઘેરે છે / શોભિત દેસાઈ


તારલા નભમાં બધા ખોળે મને,
ચંદ્રમા ધરતી ઉપર ઢોળે મને.

ઊતરીશ પૂરો એ ઘડીએ શું થશે ?
છાકટો નાખ્યો કરી છોળે મને.

કેટલી સદીઓથી હું સૂતો નથી !
સ્વપ્ન ઘેરે છે વળી ટોળે મને.

કોણ કરતું જાય સાગર આંખને ?
કોણ આંસુઓમાં ઝબકોળે મને ?

માની કલ્પિત આકૃતિ આવી સમીપ,
વ્હાલથી બેસાડતી ખોળે મને.0 comments


Leave comment