11 - ફળિયામાં રોપી છે કેળ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


ફળિયામાં ફળિયામાં રોપી છે કેળ
સૈ, હવે કૂંપળ ફૂટવાની થૈ વેળ.

આંખોને શણગારી લાભ-શુભ આંજીને
       ખુલ્લા મેલ્યાં છે કમાડ,
સોળ સોળ વરસોથી ગોરંભ્યા આભમાં
       થાતો ઝીણેરો ઉઘાડ,
અવસરના દોમ દોમ અંજવાળે ઝબકે છે,
       ભીતરની અણધારી નેળ...

ફાગણના ફાગ કોઈ ગાતું ને સંભળાતાં
       શંકર-પારવતીનાં ગાણાં,
પરદેશી પંખીને પિયરના આંગણમાં
       નાખું છું દિવસોનાં દાણા,
ઘડી કોઈ સાફો ને ઘડી કોઈ ઘરચોળા
       વચ્ચે થઈ જાય સેળભેળ...

સપનાંઓ સીંચી ઉછરેલી લાગણીએ
       વૈશાખી ફૂલ એક મ્હોરતું,
પાછલી પરોઢ ભીના વાયરાની સંગાથે
       આવીને કોણ મને ચોરતું,
મેંદી મૂકેલ મારી જમણી હથેળીમાં
       ઊપસ્યો છે મરમાળો મેળ...


0 comments


Leave comment