9 - આંગળી વાઢીને અક્ષર મોકલું / પંકજ વખારિયા


આંગળી વાઢીને અક્ષર મોકલું*
દર્દનું શાશ્વત સરોવર મોકલું

શબ્દે શબ્દે સૂક્કું ખર... ખર... મોકલું
પાનખર પામ્યાનો ઉત્તર મોકલું

એને મનગમતા ગળે પહેરાવજે
આંસુઓ ગૂંથીને અવસર મોકલું

ભેટ બીજી તો શું આપું યાદગાર ?
એક ખાલી ઘરનું પોસ્ટર મોકલું

એક ધુમ્મસમય ક્ષિતિજ-રેખા લખી
આપણી વચ્ચેનું અંતર મોકલું

*શ્રી નયન દેસાઈની પંક્તિ પરથી
(૧૭ માર્ચ ૧૯૯૪)0 comments


Leave comment