11 - બચ્યું ના કશું, ફક્ત એક આશ બાકી / પંકજ વખારિયા


બચ્યું ના કશું, ફક્ત એક આશ બાકી
ને શ્વસવાની થોડીક ગુંજાશ બાકી

અમસ્તી તો સીંચે નહીં રાત ઝાકળ
હશે ક્યાંક પણ રણમાં લીલાશ બાકી

હજી તારી આંખોના ઘાટે જ છું હું
હજી મારાં વસ્ત્રોમાં ભીનાશ બાકી

હવસ, લાગણી, દુઃખ, કવિતા પછી બસ,
થવો પ્રેમ કેવળ ચિદાકાશ બાકી
(૨૩ જુલાઈ, ૨૦૦૪)0 comments


Leave comment