45 - વેરણ-છેરણ ‘હોવું’ જોડું / પંકજ વખારિયા


વેરણ-છેરણ ‘હોવું’ જોડું
થાય છે ત્યારે સર્જન થોડું

કોઈ નથી મંઝિલ મારી બસ,
વર્તુળ વચ્ચે ભાગું-દોડું

સ્હેજ વિસામો દઉં છોડીને
થાક્યું છે જીવતરનું ઘોડું

ભાર તિરાડોનો બહુ વેઠ્યો
ભીંત હવે ખુદ ઘરની તોડું

આવે છે ? કે પાગલ થઈને
તુજ ઉંબર પર માથું ફોડું ?

(૯ માર્ચ ૨૦૦૧)0 comments


Leave comment