7 - પદ - ૭ - પછી ગયો આદ્ય કૂર્મ ક્ષેત્રજી / દયારામ


પછી ગયો આદ્ય કૂર્મ ક્ષેત્રજી, મજ્જન દર્શે શુચિ તનુ નેત્રજી;
વળતી નિરખ્યા ગિરિપદ્મનાભજી, સોહાદ્રિનરહરિ લખી લાભજી; ૧

મંગળગિરિ શ્રીપણાનૃસિંહજી, પિયે પ્રત્યક્ષે પણો શ્રીરંગજી;
ગોદાવરી વેણા સરિ સ્નાનજી, રૂપ હ્રદે મુખ હરિગુણગાનજી. ૨

ઢાળ

ગુણગાન ગોવિંદ યજ્ઞ પદ પદ પાપ રહે નહિ લેશ;
આગળ શેષાચલ શિખર નિરખ્યા રાજ શ્રીવ્યંકટેશ. ૩

પછી તળેટીમાં ત્રિપતિપુરિ શ્રીરાકચંદ્રજિ ભ્રાજે;
પછી કાંચી શિવ વિષ્ણુપુરી શ્રીવરદરાજ વિરાજે. ૪

શુચિ પક્ષીતીર્થ, કામકોષ્ટી કુંભકરણ સુક્ષેત્ર;
નદી કાવેરિ શ્રીરંગસ્વામી નિરખિ સફલિત નેત્ર. ૫

પછી દક્ષિણ મથુરા દ્વારિકા નિરખ્યા રાજગોપાલ;
શ્રીરામ પોઢ્યા નિરખિ નવગ્રહ પૂજિયા લઘુ કાલ. ૬

શ્રી સેતુબંધજી રામેશ્વર પુજિયા અધદુઃખભંગ;
પછી ધનુષતીર્થે સ્નાન કીધાં, ઉભય સાગર સંગ.૭

તુંગભદ્રા કૃતમાલા પયસ્વિની તામ્રપર્ણી નીર;
હોય સ્નાન પાને દયાપ્રીતમ કૃષ્ણભક્તિ ધીર. ૮


0 comments


Leave comment