9 - પદ - ૯ - નદી પયોષ્ણી મજ્જન કીધુંજી / દયારામ


નદી પયોષ્ણી મજ્જન કીધુંજી, રેવાસાગર નાહિ પય પીધુંજી;
પર્શુરામ લોટેશ્વર તીર્થજી, ભૃગુક્ષેત્ર ન્હાયો શુભ અર્થજી. ૧

યજ્ઞ કર્યા જ્યાં બડભાગીજી, શ્રીવામનજી ભીક્ષા માગીજી;
શુક્લતીર્થ ઈશ્વર ૐકારજી, રેવોસિંગ માહાત્મ્ય અપારજી. ૨

ઢાળ

છે અપાર મહિમા ચંડિપુરિ શ્રીશેષશાયિભગવાન;
શ્રી વ્યાસક્ષેત્ર શુકાશ્રમ શૂભાદક્ષેત્ર મહાન. ૩

ૐકારનાથજી નિરખિયા નર્મદા નિર્મળ સ્નાન;
મહિષ્મતીપુરિ પરમ પાવન શાસ્ત્રમાં એમ જ્ઞાન. ૪

પુરિ અવંતી મહાકાલેશ્વર ક્ષિપ્રા તીર્થ પાવન;
શ્રીદ્વારિકાપુરિ પછી ગયો જ્યહાં સદા જગજીવન. ૫

ગોમતીસાગર ચક્રતીર્થે કર્યું સ્નેહે સ્નાન;
પછી શંખોદ્ધાર બેટે નિરખિયા કૃષ્ણ શ્રીભગવાન. ૬

શ્રીત્રિકમ માધવ પુરૂષોત્તમ નિરખિયા કુંવર કલ્યાણ;
રુકમણી રાધા જાંબુવતી સત્યભામાદિ, પ્રભુ પ્રાણ. ૭

વિધિવત્ કરી સહુ નારાયણસર તીર્થ અતિ ઉત્કર્ષ;
પછી પિંડતારક પ્રવાસ ન્હાયો સુદામાપુરિ દર્શ. ૮

કુંડ દામોદર ગિરિનાર યાત્રા જીર્ણગઢ જ્યહાં ગામ;
જન દયાપ્રીતમ ભક્ત સ્થળ નરસિંહ મહેતો નામ. ૯


0 comments


Leave comment