10 - પદ - ૧૦ - સોરઠ સોમેશ્વર સુરસેવાજી / દયારામ


સોરઠ સોમેશ્વર સુરસેવાજી, નાગેશ્વર ધુષ્મેશ્વર દેવાજી;
અર્બુદાચલ અતિજ પ્રલંબાજી, આરાસુરમાં દેવી અંબાજી. ૧

સિદ્ધપુરે હું વળતો ધાયોજી, સરસ્વતીપ્રાચી જલપૂત ન્હાયોજી;
બિન્દુસરોવર મજ્જન કીધુંજી, ગોવિંદ માધવ દર્શન લીધુંજી. ૨

ઢાળ

લીધું પરમ સુખ ડાકોર, ગોમતિ સ્નાન પૂરણ કોડ;
સાક્ષાત્ શ્રીદ્વારકાપતિ નિરખિયા શ્રીરણછોડ. ૩

મહિસાગર નહાઈ, પાવાગઢ કાલિકા દેવી સેવ;
પછી મેવાડે જઈ પૂજિયા, શ્રીએકલિંગજી મહાદેવ. ૪

પછી શ્રીજીદ્વારે હું ગયો, જે પરમ પાવન ધામ;
મેં નિરખિયા શ્રીનાથજી, પરબ્રહ્મ પૂરણ કામ. ૫

સહુ તીર્થગુરુપુષ્કર તીરથ, ત્યાં સ્નાન કરી હરિ દર્શ;
ચર્મન્વતી વેદિકા સુર નદી, નહાઈ પામ્યો હર્ષ. ૬

પછી વ્રજમંડળ ફરી આવિયો, એ મુખ્ય નામોચ્ચાર;
જો વિધિવત્ વર્ણન કરૂં, તો ગ્રંથ થાય વિસ્તાર. ૭

એમ કહી પુનિત તીર્થાવળી, શ્રદ્ધા સુણે વા ગાય;
તો દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ રીઝે સહુ તીરથ ફળ થાય. ૮


0 comments


Leave comment