15 - પદ - ૧૫ - ઈશ્વરનું રક્ષકત્વ અન્ય દેવોની સભયતા અને ઈશ્વરની નિર્ભયતા / દયારામ


સુત તેં પરમેશ્વર જે ભાંખ્યાજી, તે સહુને ભયથી હરિયે રાખ્યાજી; વૃકને
વર આપી શિવ કંપ્યાજી, હરિ અરિ બાળ્યો ત્યારે જંપ્યાજી. ૧

ત્રિપુર જાલંધર નવ જીતાયાજી, હરિ પત્ય રાખી રચીને માયાજી; વળી
બળિસુતપક્ષે હર આવ્યાજી, હારી સુતા હરિથી ન ફાવ્યાજી. ૨

ઢાળ

ફાવ્યા ન સ્તુતિ કરી કૃષ્ણની; કહ્યું: નાથ, હું તવ દાસ;
પતિ રતિ સમય સતી શ્યામ સમરયા, હરિ હાર્યા-મહાત્રાસ. ૩

ખલ મધુકૈટભ શંખાસુર હણી, હરિ હણ્યો વિધિતાપ;
સનકાદિક પ્રશ્નોતર કર્યો, યશ બ્રહ્મા વાહન આપ. ૪

ગજવદન અગણિત બ્રહ્મહત્યા, કરી થયા ભયભીત;
હરિ દયા કરી નિજ નામ આપી હરિ પીડ્ય અમીત. ૫

રાવણ સદન ખર ચારતા. વહ્યું હતું પદ વિઘ્નેશ;
પંચાંગ ધાતા વાંચતા, દીપિકા ચન્દ્ર દિનેશ. ૬

શક્રાદિ સહુ સુર આજ્ઞાઆધીન રહેતા સાધી ટહેલ;
નવ ગ્રહ પનોતી બંધિખાને, દશાનનને મહેલ. ૭

તે સર્વનો ભય હરિ હણ્યો, હતી દુષ્ટ નિજ બર્દ જોઇ;
તે દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ સમ, જડ ક્યમ આવે કોઇ ? ૮


0 comments


Leave comment