21 - પદ - ૨૧ - કૃષ્ણોપાસન માં જ સર્વ ઉપાસનાની સફળતા / દયારામ


તજિ સુંદર શ્રીહરિની સેવાજી, કરે ઉપાસન દેવી દેવાજી;
તે જ્યમ તરશ્યો ગંગ અનુપજી, તજિને તીરે ખોદે કૂપજી. ૧

સુર પૂજે મૂકી જગદીશજી, તજિ કામદુધા દુહે મહિષજી;
કહે નિગમાગમ એ ફરિ ફરિનેજી, ભજો સદા સ્હૌ એક હરિનેજી. ૨

ઢાળ

ભગવત્સેવાની જ સર્વોકૃષ્ટતા

શ્રીહરિ તજી કલ્યાણ ઇચ્છે, બાળ અવરાધાર;
જ્યમ શ્વાન પુચ્છ ગ્રહી ધરે, મન જવા સાગરપાર. ૩

એ સર્વ વાતો વેવલાં છે. મનભ્રમવા વ્યર્થ,
એક કેવળ શ્રીહરિશરણ વણ, નથી સર્યો કોઇનો અર્થ. ૪

શ્રીકૃષ્ણ શ્રીમુખ કહ્યું બહુ, 'પ્રિય મુને દાસ અનન્ય;
અતિ દુરાચારી તદપિ સાધુ, શ્રેષ્ઠ માહારે મન્ય.' ૫

વળિ કહ્યું હારીતસ્મૃતિમાં પાંડવી ગીતામાંહે;
તે વચન કેરો અર્થ માત્રજ, લખું છું હું આંહે. ૬

'નમવું નહિ અન્ય દેવને, નિરખવા નહિ ન પ્રસાદ;
મંદિર જવું નહિ યદપિ, કોઈની પડતી હોય મરજાદ. ૭

વદવું સ્મરવું સેવવું, ચિંતનાશ્રય શ્રવણાદિ;
અન્યનું ન કરવું દયા પ્રીતમ, કૃષ્ણ રસ જે સ્વાદી.'


0 comments


Leave comment